Головна
Про асоцiацiю

Асоціація «Незалежна асоціація банків Україна» - новий формат діалогу на фінансовому ринку

НАБУ - недержавне непідприємницьке неприбуткове договірне об'єднання банків України.

 

Сьогодні, як ніколи, очевидно, що світова фінансова система стоїть на порозі нового етапу свого розвитку. Місце і роль України в цьому процесі будуть багато в чому обумовлені подальшим розвитком і зміцненням нашої банківської системи за рахунок радикального удосконалення регулювання її діяльності.

На жаль, швидкий рух у вказаному напрямку не є можливим за умов роз’єднаної банківської системи, відсутності гідного представництва у відносинах з державним регулятором, недостатньо ефективного лобіювання та захисту її інтересів. Більше того, відсутній чесний діалог між учасниками ринку, що не дає можливості узгоджено реагувати на спільні для всіх зовнішні загрози та виклики.

 

Все частіше ми спостерігаємо конфлікти особистих інтересів та амбіцій. Вузькість бачення цілей та завдань, що стоять перед системою, фрагментарність участі банків у процесі прийняття ключових для банківського співтовариства рішень, застарілість методів і підходів у професійних стандартах діяльності не дають системі динамічно розвиватись.

 

Тому 4 листопада 2011 року було створено нову асоціацію –  «Незалежну асоціацію банків України», основна мета якої полягає у вирішенні будь-яких питань між учасниками ринку фінансів, спільному забезпеченні захисту їх інтересів та вибудовування єдиної лінії взаємовідносин з Національним Банком України та іншими державними органами.