Головна
Про асоцiацiю
Структура НАБУ

Структура НАБУ

Структура НАБУ створена таким чином, щоб максимально повно охопити діяльність всієї банківської сфери.

  • Вищим органом управління Асоціацією є Загальні збори.
  • В період між засіданнями Загальних зборів функції по управлінню Асоціацією виконує Рада.
  • Виконавчим органом Асоціації є Виконавчий директор.
  • Контроль за фінансово-господарською діяльністю Асоціації здійснює Ревізійна комісія.

 

Створено 5 комітетів згідно з визначеними напрямками діяльності Асоціації:

  • Комітет з питань грошово-кредитної політики та валютного регулювання;
  • Комітет з питань оподаткування та обліку;
  • Комітет з питань регуляторної політики і нагляду;
  • Комітет з питань захисту прав кредиторів;
  • Комітет з питань банківської інфраструктури та платіжних систем;