Документи в роботі

Проект Закону "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності", реєстр. № 3260 від 24.03.2020 р.
У законопроекті шляхом внесення змін до законів України «Про банки і банківську діяльність», «При систему гарантування вкладів фізичних осіб», «Про Національний банк України», «Про акціонерні товариства»,
«Про виконавче провадження», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про нотаріат», Цивільного, Кримінального, Господарського та Цивільного процесуальних кодексів України, Кодексу адміністративного судочинства України пропонується:
Проблемні питання іпотечного кредитування, усунення законодавчих перешкод на шляху ефективного стягнення заборгованості за іпотечними кредитами

З метою створення умов для активізації та здешевлення кредитування в Україні відповідно до Стратегії розвитку фінансового сектору України до 2025 року та ініціатив Президента України і Уряду, необхідно врегулювати низку питань, які перешкоджають реалізації вказаних державних пріоритетів. НАБУ обговорила з банками наявні перешкоди для іпотечного кредитування та необхідні кроки для його відновлення, насамперед, проблеми кредитування фізичних осіб на придбання нерухомості. За підсумком, визначено низку проблем, які мають бути вирішені, щоб створити умови для здешевлення та доступності таких кредитів для населення. Зокрема, серед основних причин низької активності іпотечного кредитування в Україні банки зазначають: високу вартість існуючої ресурсної бази; відсутність джерел довгострокових ресурсів для фінансування іпотеки; суттєві законодавчі та нормативні обмеження і недостатня захищеність прав кредитора як щодо існуючих іпотечних кредитів, так і на видачу нових у поєднанні з високим рівнем неповернення кредитів та інші. Для вирішення існуючих проблем іпотечного кредитування потребується також внесення змін до низки законодавчих та підзаконних нормативних актів.

Проект змін до Кодексу України з процедур банкрутства
Проект змін до Кодексу України з процедур банкрутства щодо: повноважень Комітету кредиторів, прав поточних кредиторів, статусу/винагороди/прав та обов'язків арбітражного керуючого, дії мораторію, скорочення сроку за який  боржник-фіз. особа подає декларацію про майновий стан, тощо.
Законопроекти щодо кредитних зобов'язань внутрішньо переміщених осіб та осіб із непідконтрольних територій (реєстр № 2781,2783 від 17.01.2020)
Передбачає заборону банкам нараховувати проценти на суму основного зобов'язання за кредитами позичальників із зони АТО; зобов’язання банків здійснити перерахунок усієї заборгованості з огляду на новації; зобов'язання судів скасувати по раніше ухваленим судовим рішенням нарахування пені, штрафів та процентів за кредитами вказаних осіб; мораторій на звернення стягнення на іпотеку, розташовану на території АТО/ООС, що належить фізособам, ФОПам та ЮО-суб'єктам МСП; мораторій на виконання судових рішень у справах щодо стягнення заборгованості за кредитними договорами, що укладені громадянами, які зареєстровані та постійно проживають або переселилися із зони АТО у період з 14.04.2014.
Проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" щодо звільнення внутрішньо переміщених осіб від негативних наслідків невиконання грошових зобов'язань", реєстр № 2329 від 29.10.2019.
Передбачає обмеження розміру процентів за користування кредитом, які нараховуються протягом встановленого договором часу згідно ст. 1048, 1061 ЦКУ. Обмеження загальної суми процентів за кредитними договорами, боржниками у яких є внутрішньо переміщені особи ( не більше суми процентів, нарахованих до настання терміну виконання основного зобов'язання).
Проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань функціонування банківської системи", реєстр. № 2571 від 11.12.2019, та альтернативні до нього проекти законів
Істотні зміни в регулюванні ключових питань діяльності банків. Зокрема, зміни до Закону України "Про банки і банківську діяльність".
 
Проект Закону "Про працю", реєстр. № 2708 від 28.12.2019
Законопроект встановлює права та обов'язки суб'єктів трудових відносин, містить норми щодо реалізації трудових прав і гарантій працівників, створення належних умов праці, забезпечення захисту прав та інтересів працівників і роботодавців.
Проект Закону "Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства (щодо статусу арбітражного керуючого)", реєстр. № 2647 від 20.12.2019
У законопроекті, зокрема, передбачено зміни щодо:
  • -  визначення поняття «погашені вимоги кредиторів»;
  • -  встановлення права арбітражного керуючого не лише скликати, а й проводити збори і комітет кредиторів;
  • -  скасування права комітету кредиторів в будь-який час звернутися до господарського суду з клопотанням про відсторонення арбітражного керуючого від виконання повноважень незалежно від наявності підстав, та інші.
Проект Закону «Про внесення змін до Прикінцевих та Перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства», реєстр. № 2290 від 18.10.2019

Законопроектом пропонується продовжити дію Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (втратив чинність 21.10.2019 р.) щодо таких категорій справ як банкрутство фізичних осіб-підприємців; банкрутства боржника, що ліквідується власником; санації боржника його керівником.

Питання механізму надання позик ветеранам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

8 травня 2019 р. Постановою № 449 Кабінет Міністрів України затвердив механізм одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок, передбачених статтями 12-16 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (далі – Закон) особами, на яких поширюється дія зазначеного Закону. 
Порядком передбачається, що позика надається у національній валюті та погашається протягом 10 років, починаючи з п’ятого року закінчення будівництва або згідно з договором, укладеним з банком. Умови надання позики, її розмір та сплата відсотків визначаються банківською установою.

«Про внесення змін до Прикінцевих та перехідних положень Кодексу з процедур банкрутства щодо недопущення скасування мораторію на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті, без прийняття спеціального закону»
Згідно пояснювальної записки, скасування мораторію, повинно вирішуватись окремим спеціальним законом, а не в загальному порядку в зв’язку з прийняттям Кодексу. У зв’язку з цим, законопроектом пропонується виключити з Кодексу положення про скасування мораторію.
Питання, що виникають в процесі роботи банківських установ з державними реєстрами

Наразі у банківських установи виникають складнощі при роботі з державними реєстрами, зокрема, Державним реєстром речових прав на нерухоме майно та Державним реєстром обтяжень рухомого майна.
Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань регулювання банківської діяльності»
Проектом передбачається внесення змін до законодавства України, зокрема щодо: повноважень НБУ у сфері банківського нагляду на консолідованій основі; процедур створення та ліцензування банків; умов придбання банком власних акцій; набуття істотної участі у банках та вимог до структури власності банків; питань корпоративного управління у банках; системи внутрішнього контролю та управління ризиками в банках; організації банківського нагляду в частині встановлення/розширення повноважень Національного банку України; положень щодо пов’язаних з банком осіб; вимог до капіталу банку; окремих аспектів у сфері фінансового моніторингу; особливостей здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації банку, який є стороною одного або кількох деривативів та/або учасником проведення операцій з цінними паперами та/або валютними цінностями, укладених/проведених відповідно до генерального договору тощо.
Вдосконалення механізму вчинення виконавчих написів нотаріусами

22 лютого 2017 року Київським апеляційним адміністративним судом в рамках справи № 826/20084/14 було визнано незаконною та нечинною Постанову Кабінету Міністрів України №662 від 26.11.2014 року «Про внесення змін до переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів».

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про споживче кредитування» щодо розширення переліку кредитних договорів, на які поширюється дія Закону»

Законопроектом пропонується розширити перелік кредитних договорів, на які поширюється дія Закону України «Про споживче кредитування», доповнити повноваження органів, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, в частині затвердження максимальних розмірів реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит, та встановити обмеження максимального розміру реальної річної процентної ставки.

Проект Закону України «Про внесення змін до «Прикінцевих та перехідних положень» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування», № 9304 від 20.11.2018
Метою законопроекту є приведення норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування» № 2478-VIII у відповідність із статтею 58 Конституції України та захист конституційних прав валютних позичальників. Зокрема, даною законодавчою ініціативою пропонується застосовувати Закон № 2478-VIII виключно до відносин, що виникли після введення його в дію.
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання», № 2475-VIII від 03.07.2018
Метою закону є, зокрема, створення економічних передумов для подальшого вдосконалення механізму забезпечення конституційного права дітей на достатній життєвий рівень та покращення матеріального забезпечення дітей у випадках, якщо батьки не дійшли згоди щодо способу утримання дітей і такий спосіб утримання дітей вирішується судом.
Проект Закону України «Про внесення зміни до статті 12 Закону України «Про споживче кредитування» (щодо звільнення від сплати та штрафних санкцій пенсіонерів у випадку затримки виплати пенсії Пенсійним фондом України)», № 9006 від 30.07.2018
Законопроектом пропонується доповнити статтю 12 Закону України «Про споживче кредитування» новою частиною щодо звільнення споживача від сплати споживчого кредиту, неустойки, процентної ставки, інших платежів, які застосовуються чи стягуються при невиконанні зобов’язання за договором про споживчий кредит у випадку затримки виплати пенсії Пенсійним фондом України на період до повного погашення виплати пенсії.
Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процедури проведення фінансової реструктуризації», № 9236 від 23.10.2018

Законопроектом пропонується: надати можливість спільного проведення процедури фінансової реструктуризації для кількох боржників, які є пов’язаними особами (йдеться про групу юридичних осіб під спільним контролем (стандарт МСФЗ), але мають різних (неспільних) кредиторів;

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо примусового виконання судових рішень і рішень інших органів», № 8198 від 26.03.2018
Законопроектом пропонується вдосконалити процедуру здійснення примусового виконання рішень органами державної виконавчої служби та приватними виконавцями
Вдосконалення законодавства в частині спрощення обміну інформацією між банківськими установами та виконавцями

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання», № 2475-VIII доповнено Закон України «Про банки і банківську діяльність» (далі – Закон про банки) новою статтею 621, що встановлює обов’язок банків при відкритті / закритті рахунків фізичних осіб перевіряти наявність інформації про внесення відомостей про них до Єдиного реєстру боржників (далі – Реєстр боржників), а в разі наявності такої інформації повідомляти про це органи державної виконавчої служби або приватних виконавців у день відкриття / закриття рахунків.

Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування», № 6027-д від 31.07.2017
Даний законопроект розроблений банківською спільнотою та направлений на законодавче врегулювання прогалин, що використовуються боржниками для уникнення виконання своїх зобов’язань. Законопроектом пропонується усунути схеми незаконного виведення майна з-під обтяження банку; вдосконалити позасудові інструменти; урегулювати окремі питання, що виникають між кредитором та спадкоємцем боржника у процесі спадкування; визначити чіткі умови припинення поруки, тощо.
Проект Закону «Про відновлення довіри споживачів кредитних послуг – фізичних осіб до банківської системи України», № 6721 від 13.07.2017
Законопроектом передбачено, що реструктуризації підлягають усі кредити, отримані фізичними особами та фізичними особами-підприємцями для придбання будь-якого майна та розширення бізнесу, без обмеження суми заборгованості. Заборгованість за кредитами конвертується за офіційним курсом НБУ на дату укладання кредитного договору. Курсова різниця списується банками.
Проект Кодексу України з процедур банкрутства, №8060 від 26.02.2018
Метою законопроекту є підвищення ефективності процедур банкрутства, рівня захищеності прав кредиторів, вдосконалення процедури продажу майна боржника на аукціоні, підвищення рівня виконання контрактів та судових рішень, тощо.
Вдосконалення системи реалізації арештованого майна через ДП «СЕТАМ»
Наразі існує низка проблемних питань, які потребують додаткового обговорення та пошуку шляхів їх вирішення. Зокрема, це стосується: необґрунтованої відмови у допуску учасників до участі в торгах; припинення торгів з підстав, що не передбачені законодавством; неповноти інформації в описі лота; неврегульованості порядку підтвердження інформації про сплату гарантійного внеску; некоректного відображення в пошуковій частині системи області місцезнаходження майна тощо.
Вдосконалення механізмів позасудового врегулювання заборгованості
У більшості розвинутих країн світу процедура стягнення та реалізації нерухомого майна по простроченим іпотечним кредитам займає декілька місяців, так як в цих державах кредитор має право забрати та продати заставне майно без довготривалих судових розглядів та судових виконавців. Натомість, в Україні процес стягнення, як правило, триває роками, з трьома судовими інстанціями та продажем майна у виконавчому провадженні. Складна, тривала та дуже затратна процедура стягнення предмету іпотеки не дозволяє банкам ефективно вирішувати питання проблемних кредитів та відповідно стримує розвиток іпотечного кредитування.
Проект Закону «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України (щодо посилення гарантій права працівника на приватність та таємницю кореспонденції)», № 8037 від 14.02.2018

Законопроектом пропонується встановити у Кодексі законів про працю України додаткові гарантії захисту права працівників на повагу до приватного життя та таємниці кореспонденції