Банкам для вычисления регулярного сбора по новой методике предоставлен тестовый период на семь месяцев

Банкам для вычисления регулярного сбора по новой методике предоставлен тестовый период на семь месяцев

Виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) 19.03.2018 ухвалила рішення №791 «Про деякі питання звітності», яким встановила для учасників Фонду тестовий період тривалістю сім місяців для складання та подання до Фонду форми звітності «Розрахунок регулярного збору у формі диференційованого збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» (далі – Регулярний збір) за І, ІІ та ІIІ квартали 2018 року.

Ухвалене рішення надасть можливість як Фонду, так і банкам перевірити на практиці затверджений Алгоритм розрахунку та порогові значення кількісних індикаторів, бали за якісними та кількісними індикаторами, які запропоновані  для визначення ступеню ризику банку при розрахунку регулярного збору у формі диференційованого збору до Фонду.

Зважаючи  на перехід банківської системи на облік фінансових інструментів за МСФЗ №9,  у банків виникає потреба перевірити коректність відображення усіх операцій за новим стандартом. Тому введення Фондом паралельного тестового режиму для розрахунку регулярного збору, на нашу думку, є дуже доречним.

Окрім того, допущення банками помилок у поданих до Фонду звітах за зміненою/новою формою упродовж тестового періоду не вважатиметься порушенням порядку складання або подання відомостей до Фонду чи поданням недостовірних відомостей.

НАБУ і далі готова виступати майданчиком для знаходження прийнятних рішень з важливих питань для банківської спільноти.