Банкрутство

Проект Закону «Про тимчасові заходи забезпечення платоспроможності підприємств, які провадили господарську діяльність на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» № 2374 від 04.11.2019

У законопроекті пропонується запровадити монаторій на банкрутство окремих суб’єктів господарювання а також тимчасово зупинити виконавче провадження та заходи примусового виконання рішень щодо таких осіб.

Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету України », реєстр. № 5528 від 20.05.2021
У законопроекті пропонується внести зміни до Господарського, Цивільного, Господарського процесуального  кодексів України та низки законів України, метою яких відповідно до пояснювальної записки до проекту, є усунення протиріч між чинними положеннями деяких законодавчих актів України та положеннями Кодексу України з процедур банкрутства. Зокрема, передбачені зміни до  ст. 247 ГПК, за якими у межах справи про банкрутство (неплатоспроможність) за правилами спрощеного позовного провадження розглядаються заяви (позовні заяви) учасників провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) або інших осіб у спорах, стороною в яких є боржник.
Проект Закону «Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства, щодо забезпечення фінансування діяльності саморегулівної організації арбітражних керуючих», реєстр. № 5706 від 24.06.2021

Зміни до Кодексу України з процедур банкрутства які передбачають підвищення розміру авансованої винагороди арбітражному керучому, а також зобовязання ініціюючого кредитора або боржника сплачувати один розмір МЗП на рахунок саморегулівної організації арбітражних керуючих.

Проект Закону «Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства, щодо відновлення платоспроможності фізичної особи», реєстр. № 5739 від 07.07.2021
Потребує доопрацювання, містить негативні норми. Банками категорично не підтримується новація проекту (зміни до п. 5 прикінцевих положень Кодексу з процедур банкрутства), що розширює тлумачення терміну кредиту, визначаючи його як «суму наданого кредиту та відсотки за його користування». Не підтримується і пропоноване встановлення господарським судом за клопотанням боржника мінімальної суми щомісячного платежу за реструктуризованим зобов’язанням. На практиці боржники часто штучно створюють умови неплатоспроможності, декларуючи за попередній період на порядок вищі доходи, ніж на поточний період, протягом якого розпочинають процес з визнання себе неплатоспроможними. Внаслідок чого погашення боргу перед забезпеченим кредитором (враховуючи розмір мінімального щомісячного платежу, без застосування будь-яких відсоткових ставок) перевищуватиме 30-35 років. Обґрунтованим є підхід, за яким якщо боржник не спроможний виконувати реструктуризоване на пільгових умовах зобов’язання, процедура має закриватися (а не тривати по суті безкінечно).
ПЗ «Про внесення змін до розділу «Прикінцеві та перехідні положення» Кодексу України з процедур банкрутства щодо недопущення негативних економічних наслідків недобросовісного банкрутства підприємств внаслідок військової агресії на сході України», № 5010

Проект Закону «Про внесення змін до розділу «Прикінцеві та перехідні положення» Кодексу України з процедур банкрутства щодо недопущення негативних економічних наслідків недобросовісного банкрутства підприємств внаслідок військової агресії на сході України », реєстр. № 5010 від 03.02.2021

У законопроекті, зокрема, пропонується запровадити мораторій на банкрутство по критерію знаходження боржників чи майна в зоні проведення АТО/ООС

Проект Закону «Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства (щодо відновлення платоспроможності фізичної особи)», реєстр. № 5739 від 07.07.2021
У проекті пропонуються зміни щодо правового регулювання процедури банкрутства фізичних осіб, а також процедури проходження реструктуризації заборгованості фізичної особи, що виникла до дня введення в дію Кодексу, за кредитом в іноземній валюті, який забезпечений іпотекою квартири або житловим будинком, що є єдиним місцем проживання сім’ї боржника.
Проект Концепції щодо запровадження в Україні спрощеного режиму неплатоспроможності
Проект Концепції передбачає застосування спрощеного режиму неплатоспроможності до всіх мікро- та малих підприємств, підприємств з нульовими активами за ініціативою боржників та за умови встановлення господарським судом факту відсутності в їх діях ознак шахрайства або доведення до банкрутства. А також застосування спрощеної ліквідації відсутніх боржників (які більше року не подають податкову звітність, не здійснюють підприємницької діяльності та відсутні за місцем реєстрації) за заявою органу державної податкової служби, в адміністративному порядку шляхом покладення відповідних повноважень на Державний орган з питань банкрутства.
Проект змін до Кодексу України з процедур банкрутства
Проект змін до Кодексу України з процедур банкрутства щодо: повноважень Комітету кредиторів, прав поточних кредиторів, статусу/винагороди/прав та обов'язків арбітражного керуючого, дії мораторію, скорочення сроку за який  боржник-фіз. особа подає декларацію про майновий стан, тощо.
Проект Закону "Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства (щодо статусу арбітражного керуючого)", реєстр. № 2647 від 20.12.2019

У законопроекті пропонуються зміни, якими:

  • знижуються вимоги до професійного рівня арбітражного керуючого;
  • змінюється обсяг прав, обов'язків та відповідальності  арбітражного керуючого (зокрема, арбітражному керуючому надається право не лише скликати, а й проводити збори і комітет кредиторів; скасовується норма, за якою арбітражний керуючий (керуючий санацією чи ліквідатор) прирівнюється до службової особи підприємства-боржника тощо); 
  • обмежується контроль з боку кредиторів за діяльністю арбітражного керуючого через механізм звернення до суду із клопотанням про його відсторонення від виконання повноважень незалежно від наявності підстав, та інші.