Приплив коштів клієнтів до банків дедалі прискорюється. У жовтні кошти населення у банках у національній валюті збільшилися ще на 4,8 млрд. грн. (1,7% м/м), у іноземній валюті – на 217 млн. дол. США (2,4% м/м). Корпоративні клієнти також збільшили залишки на рахунках: на 1,3 млрд. грн. (0,5% м/м) та 88 млн. дол. США (1,4% м/м). У жовтні сумарний зважений темп зростання депозитної бази банків сягнув нового посткризового максимуму 14% р/р. Натомість, кредитний портфель банківської системи не зростає.