Макроэкономический анализ на 29 апреля 2021

Динаміка зарплат прискорилася через тимчасовий ефект нижчої бази порівняння. Згідно даних Державної служби статистики, у березні середня заробітна плата в Україні становила 13612 грн. Зростання середньої зарплати у річному вимірі прискорилося з 15,7% у лютому до 18,9% р/р. У реальному вираженні зростання середньої зарплати прискорилося з 7,6% до 9,5% р/р. Це прискорення практично повністю відображає послаблення бази порівняння минулого року, коли під час запровадження жорсткого карантину у другій половині березня відбулося суттєве «просідання» зарплат. Найбільш наочно цей ефект проявляється у готельно-ресторанному бізнесі, де динаміка середньої зарплати прискорилася з 6,5% р/р у лютому до 37,2% р/р у березні. За вирахуванням ефекту низької бази порівняння (який повноцінно реалізується у квітні), поточну динаміку оплати праці в економіці можна охарактеризувати як стабільну.

Роздрібні продажі у березні суттєво посилилися. За даними Державної служби статистики, у березні збільшення роздрібного товарообігу в Україні прискорилося з 5,6% у лютому до 13,1% р/р. На відміну від статистики заробітних плат, тут ефект низької бази порівняння ще практично не почав діяти, і зазначене прискорення практично повністю відображає суттєве збільшення роздрібних продажів минулого місяця.

Промислове виробництво формально відновило зростання, проте залишається слабким. У березні індекс промислової продукції в Україні, згідно даних Державної служби статистики, збільшився на 2,1% р/р після спаду у січні-лютому на 4,2% р/р. З одного боку, це звучить як посилення виробництва, проте за більшістю галузей дані за березень все одно відображають хронічний спад, який лише замасковано ефектом низької бази порівняння. Практично єдиним осередком істинного та жвавого зростання залишається хімічна промисловість, яка збільшила у березні виробництво на 14,3% р/р.

Україна розмістила єврооблігації. Міністерство фінансів України здійснило розміщення 8-річних зовнішніх облігацій на суму 1,25 млрд. доларів під купонну ставку 6,875% річних. Обрана довжина цінних паперів дуже вдала, адже саме у 2029 році в графіку погашення єврооблігацій України є «вікно», тимчасом як у всі інші роки до 2033 року включно мають відбутися погашення єврооблігацій у обсязі не менш як 1 млрд. доларів на рік. Розміщення цінних паперів дозволить Уряду поповнити виснажені запаси іноземної валюти на казначейських рахунках, забезпечуючи ресурс для виплат за валютними боргами на наступні кілька місяців. Проте питання рефінансування пікових боргових виплат у вересні досі потребує вирішення.