НАБУ: банки не будут выступают налоговыми агентами по большинству операций с использованием эскроу-счетов

НАБУ: банки не будут выступают налоговыми агентами по большинству операций с использованием эскроу-счетов

НАБУ як найбільший представник банківської спільноти досягла затвердження узагальнюючої податкової консультації (УПК) щодо оподаткування операцій обов’язкового продажу акцій акціонерами на вимогу особи, яка є власником домінуючого контрольного пакета (операції сквіз-аут з використанням ескроу-рахунків), наказ Міністерства фінансів України № 181 від 26.04.19.
Затвердження УПК стало результатом кропіткої та наполегливої роботи НАБУ спільно із НКЦПФР та експертами Великої Четвірки.


В результаті затвердження УПК вдалось «поставити крапку» та зняти з банків статус податкового агенту за більшістю випадків оподаткування доходу при здійсненні зазначених операцій. Відповідно, за договором рахунка умовного зберігання (ескроу) банк зобов’язується приймати та зараховувати на ескроу, відкритий клієнту, грошові кошти, отримані від володільця рахунка або від третіх осіб, та перераховувати такі кошти особі, вказаній володільцем рахунка або повернути такі кошти володільцю рахунка за настання підстав, передбачених договором рахунка ескроу.

Нагадуємо, що у 2018 році НАБУ об’єднала зусилля з Комісією з цінних паперів та фондового ринку для відпрацювання  єдиної позиції за всіма можливими прикладами виникнення доходу, який включається  до розрахунку об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств, податком на доходи фізичних осіб та військовим збором.  Спільно були знайдені компромісні рішення, розроблений та узгоджений проект УПК, який  було надано до Експертної Ради  Мінфіну.

НАБУ вважає, що отримане роз’яснення надає   чіткий алгоритм  дій для всіх учасників бізнес-процесу, які залучені до операцій продажу/купівлі  акцій, переказу коштів, проведених через  рахунок умовного зберігання (ескроу).

Детальніше з  консультацією Ви зможете ознайомитися за посиланням: https://nabu.ua/ua/aktualni-pitannya-po-zastosuvannyu-podatkovogo-4.html в підрозділі «Офіційні відповіді».

НАБУ висловлює щиру вдячність всім експертам, що прийняли участь у розробці вищезазначеної УПК.