НАБУ против ПЗУ № 2329

НАБУ против ПЗУ № 2329

НАБУ виступає категорично проти проекту Закону «Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» щодо звільнення внутрішньо переміщених осіб від негативних наслідків невиконання грошових зобов’язань, № 2329 від 29.10.2019 р., що 04.02.2021 ухвалений Верховною Радою у першому читанні.

 

Законопроектом обмежується розмір процентів за договорами кредиту та позики, боржниками у яких є внутрішньо переміщені особи (далі – ВПО). Також ВПО звільняються від відповідальності за порушення грошових зобов’язань, передбаченої ст. 625 Цивільного кодексу України, забороняється нарахування ВПО неустойки як забезпечення виконання зобов’язання, стягнення з них збитків.


Позиція банківської спільноти полягає у категоричній неприйнятності даного законопроекту, який:

  1. надає необґрунтовані преференції широкому колу боржників (які мають статус ВПО1) без урахування їх матеріального стану і причин невиконання зобов’язання, виключно за рахунок самостійних господарюючих суб’єктів (банків), що є прямим втручанням в господарську діяльність та створює підґрунтя для зловживань;

  2. позбавляє осіб зі статусом ВПО можливості в подальшому отримувати кредитні кошти (як це фактично відбулось внаслідок встановлення заборони нарахування процентів за кредитами військовослужбовців, ст. 14 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей») і в підсумку матиме прямо протилежний до очікуваного ефект;

  3. нівелює правове значення судового рішення – проект зобов’язує кредиторів здійснити перерахунок заборгованості за весь час прострочення боржником виконання зобов’язання, у тому числі по кейсам, за якими судами вже ухвалені рішення, що набрали законної сили, і перебувають на виконанні;

  4. веде до збільшення збитків банківської системи – новації проекту руйнують платіжну дисципліну позичальників, що напряму вплине на обсяг проблемної заборгованості та формування банком резервів. Також вимагатимуть проведення аналізу кожної операції на її відповідність вимогам законопроекту, що вимагатиме від банківських установ залучення значних матеріальних і трудових ресурсів, що безпосередньо впливатиме на фінансовий стан банку;

  5. суперечить законодавству України, яке передбачає:

  • заборону надання банком безпроцентних кредитів та встановлювати процентні ставки і комісійні винагороди на рівні нижче собівартості послуг (ст. 49, ст. 53 Закону України «Про банки і банківську діяльність»);
  • заборону нарахування пені та/або штрафів на основну суму заборгованості із зобов’язань за кредитними договорами та договорами позики з 14.04.2014 громадянам України, які переселилися із зони АТО (ст. 2 Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції»);
  • звільнення ВПО з АР Крим від обов’язку погашення основної суми іпотечного кредиту і нарахованих за ним відсотків, якщо об’єктом іпотеки є майно, розташоване (зареєстроване) на території, що після укладення такого іпотечного договору була тимчасово окупована (ст. 14 Закону України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України»).


Доцільно, щоб підтримка ВПО відбувалась шляхом сприяння державою залучення цих осіб до звичайних соціально-побутових процесів за новим місцем проживання (забезпечення роботою, житлом, сприяння в підприємництві тощо), а не шляхом надання необґрунтованих преференцій практично необмеженому колу осіб та покладання усіх ризиків і збитків на банківську систему, без жодних компенсаторів.

Заперечення НАБУ щодо ухвалення законопроекту були надані до Офісу Президента України та профільних Комітетів Верховної Ради України, однак 04.02.2021 законопроект прийнятий у І читанні. Прийняття такої ініціативи ускладнює процес відновлення широкомасштабного кредитування в Україні!