Нацбанк поддержал позицию НАБУ о прекращении судами поруки

Нацбанк поддержал позицию НАБУ о прекращении судами поруки

Національний банк України схвалює позицію банківської спільноти у питанні припинення судами поруки у зв’язку із закінченням строку її чинності. Про це йдеться у відповіді регулятора на звернення Незалежної асоціації банків України.

НБУ погодився із неоднозначністю судової практики у сфері поруки, зазначивши, що позиції старого Верховного Суду України та реформованого суперечать вимогам Цивільного кодексу України (ЦК). Як наслідок, це призводить до уникнення поручителями виконання взятих на себе зобов’язань та неправомірно позбавляє кредиторів права задовольнити свої вимоги за укладеними договорами поруки.

Так склалося, що вітчизняне судочинство у сфері поруки здійснюється не на користь банківських установ. Судами неоднозначно застосовується ч. 4 статті 559 ЦК України, відповідно до якої встановлюється шестимісячний строк на звернення кредитора до поручителя з вимогою виконати зобов’язання боржника за кредитним договором.

При реалізації зазначеної норми ЦК України, суди розуміють під терміном «вимога» термін «позов», а тому ототожнюють шість місяців із строком, протягом якого кредитор може звернутися до суду з позовом до поручителя. Як наслідок – суди відмовляють банкам у задоволенні позовних вимог до поручителів, які були заявлені після спливу шести місяців, мотивуючи таку відмову припиненням поруки. 

Неоднозначне розуміння та застосування судами ч. 4 статті 559 ЦК України негативно позначається на діяльності банківських установ та призводить до значних збитків у зв’язку з втратою банком права вимоги до поручителя.

У своєму листі НБУ висловив позицію з окресленого питання та рекомендував банківським установам як при поданні касаційних скарг, відзивів, пояснень до Верховного Суду, так і під час розгляду останнім справ застосовувати наведену регулятором позицію, окремі думки суддів Верховного Суду України та всі процесуальні можливості для передачі     справ на розгляд палати, об’єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду.

«Незалежна асоціація банків України продовжує роботу над формуванням достатньої правової бази та додаткових аргументів задля перегляду позиції Верховного Суду», –  повідомляє виконавчий директор НАБУ Олена Коробкова. «Сьогодні в Парламенті зареєстровано законопроект № 6027-д, який дозволить, у разі його схвалення, ліквідувати законодавчі прогалини, що використовуються боржниками для неповернення кредитів. Кожна зі змін, запропонованих у цьому законопроекті, базується на щоденній практиці банківських установ, які у своїй повсякденній діяльності стикаються з недобросовісністю позичальників. Ухвалення законопроекту, який підтримали профільний Комітет ВРУ, міжнародні інституції, Національний банк України, дало б змогу зробити інститут поруки ефективним, урегулювати неоднозначні питання стягнення боргу під час спадкування та вдосконалити позасудові інструменти врегулювання заборгованості», – стверджує Коробкова.

Із зверненням НАБУ та позицією НБУ можна ознайомитися за посиланням: https://nabu.ua/images/uploaded/sys_media_arc/arc_40b70a7793f15ede5314053c6dc571ac.zip?admin=true