НБУ временно применять меры воздействия за нарушения, связанные с переходом на МСФО 16 «Аренда»

НБУ временно применять меры воздействия за нарушения, связанные с переходом на МСФО 16 «Аренда»

Починаючи з 1 січня 2019 року вступають в силу зміни у фінансовому обліку, які пов’язані з впровадженням нового Міжнародного стандарту фінансової звітності 16 «Оренда» (МСФЗ 16).

Новий стандарт встановлює нову облікову модель для орендарів, підвищуючи прозорість та значно змінить облік орендарів, оскільки приведе до визнання всіх договорів оренди на балансі (як нових, так і поточних на дату переходу) і, відповідно, методів первісної оцінки.

2018 рік був своєрідним перехідним періодом, коли банкам необхідно було ґрунтовно підготуватися до застосування МСФЗ 16: оцінити податкові наслідки переходу, розробити облікову політику, проаналізувати відповідність IT-систем вимогам ведення обліку за МСФЗ, а також оцінити готовність бізнес-процесів для підготовки звітності відповідно до вимог МСФЗ.

З метою забезпечення поступового запровадження в бухгалтерському обліку банків МСФЗ 16, Комітетом з питань оподаткування та обліку Незалежної асоціації банків України (НАБУ) спільно з Департаментом бухгалтерського обліку НБУ проводилася послідовна та кропітка робота над новими нормативно-правовими документами, оскільки метою впровадження даного стандарту є забезпечення порядку розкриття орендарями та орендодавцями об’єктивної інформації, що правдиво представляє ці операції у фінансовій звітності і є основою для оцінки впливу оренди на фінансовий стан, фінансові результати і грошові потоки організації. Крім того, впровадження  нового стандарту потребувало внесення змін до чисельної кількості нормативно-правових актів.

Так, завдяки спільним зусиллям НАБУ, НБУ та Міністерства фінансів України, були внесені зміни до Податкового Кодексу України. Зокрема, Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» № 2628-VIII від 23.11.2018, закріплено норми щодо врахуванню витрат суб’єктів господарювання при визначенні об’єкта оподаткування з податку на прибуток.

Разом з цим, враховуючи складність питання, протягом 2018 року НАБУ опрацьовувала з Нацбанком ті питання,  які виникали у процесі впровадження нових правил обліку. Також, НАБУ зверталась з проханням до регулятора про встановлення певного перехідного періоду, протягом якого до банків не застосовувати заходи впливу.

Національний банк України врахував ситуацію, яка склалася, та прийняв постанову Правління Національного банку України від 21 січня 2019 року № 22 “Про окремі питання, пов’язані із запровадженням Міжнародного стандарту фінансової звітності 16 “Оренда” (далі – Постанова), відповідно до вимог якої у період з 01 січня до 31 березня 2019 року  Національний банк України не застосовує до банків заходів впливу за порушення ними вимог таких документів, а саме:

  • Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за № 841/6032 (зі змінами);
  • Положення про порядок встановлення Національним банком України лімітів відкритої валютної позиції та контроль за їх дотриманням уповноваженими банками, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2005 року № 290, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за № 946/11226 (зі змінами);
  • Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120, якщо такі порушення пов’язані з переходом на Міжнародний стандарт фінансової звітності 16 “Оренда”.


Щиро дякуємо Національному банку України за діалог, підтримку, відкритість та врахування об’єктивних факторів при прийнятті рішень.


Із зверненням НАБУ до НБУ можна ознайомитися за посиланням https://nabu.ua/ua/vprovadzhennya-msfz-16-orenda.html.


З Постановою можна ознайомитися за посиланням https://nabu.ua/images/uploaded/sys_media_arc/arc_a971dc727a28de4da2d849cd37d6d7b3.zip?admin=true.