Нормативне врегулювання питання щодо можливості заміни сторони в арбітражних провадженнях

Суть:

Запропоновані зміни спрямовані на забезпечення можливості та процедури заміни сторони арбітражного провадження її правонаступником, мінімізацію витрат учасників міжнародного комерційного обороту на врегулювання спорів.
 
Статус:

Опрацьовано (зміни враховано у Регламенті МКАС при ТПП в Україні, затвердженому рішенням Президії ТПП України від 27.07.2017 р. № 25 (6))
 
Пропозиції Комітету:

 
Текст документу:

Регламент МКАС при ТПП в Україні, затверджений рішенням Президії ТПП України від 27.07.2017 р. № 25 (6)