Обсуждение с Национальным банком Украины вопросов, связанных с представлением финансовой отчетности, составленной на основе таксономии финансовой отчетности по международным стандартам в едином электронном формате и Постановлением НБУ № 39

Зустріч відбудеться 27 травня 2021 року о 14:30 в форматі конференції ZOOM.

З боку регулятора до обговорення долучаться фахівці Департаменту бухгалтерського обліку та звітності на чолі з Головним бухгалтером НБУ- Лукасевичем Б.В.

Під час зустрічі будуть розглянуті питання, які надійшли від банків, а саме:

  1. Постановою Правління НБУ  38 від 11.05.2021 передбачена  необхідність формування звітності у відповідності до показників таксономії за 2020 рік, 1-3 квартали 2021 року. Чи може банк подавати показники звітності виключно за 2020 та 1-3 квартали 2021 року без вказання порівняльних показників відповідно за 2019 рік та 1-3 квартали 2020 року, оскільки чинним законодавством не було передбачено накопичення інформації та формування показників таксономії за 2019 рік та поквартально за 2020 рік ?
  2. Показники таксономії містять значно більший обсяг інформації та деталізації, ніж банк розраховував, накопичував і публікував в  рамках підготовки звітності у відповідності до вимог постанови Правління НБУ № 373 від 24.10.2011 (надалі – Постанова 373). Чи може банк не здійснювати додатково розрахунок та заповнення окремих показників таксономії, якщо раніше, при формуванні фінансової звітності банк таку інформацію на публікував (за умови загальної валідації звітності)?
  3. У відповідності до вимог Постанови 373 «9. Банк подає Звіт про управління разом із річною фінансовою звітністю. Банк, що складає консолідовану фінансову звітність, подає та оприлюднює Консолідований звіт про управління. Звіт про управління не є складовою фінансової звітності». Оскільки  у відповідності до наведених вище вимог НБУ Звіт про Управління не являється складовою фінансової звітності. Чи може банк не проводити публікацію Звіту про Управління за 2020 рік?
  4. Чи повинен банк і якщо повинен, то де повинна розкриватися  інформація щодо відмінностей в розкриттях, класифікаціях статей звітності між  звітністю на основі таксономії та звітності, що уже опублікована та затверджена за аналогічний період.
  5. П.3 Постанови НБУ 39 передбачено, що  за наявності технічних помилок, може бути обмежений та суттєво скорочений перелік інформації, що має публікуватися на основі таксономії. У який термін максимально (наприклад до 01.07.2021)  може бути прийняте таке рішення? Наразі, можливість подання звітності обмежена у зв’язку із обмеженням доступу до системи фінансової звітності,  відсутній безкоштовний доступний до використання  інструмент, який дозволяє в ручному режимі створювати звітність. Тому вже на сьогоднішній день є технічні обмеження щодо створення та подання звітності на основі таксономії.
  6. У разі обмеження обсягу публікації фінансової звітності, яким чином повинна бути організована робота аудиторів щодо підтвердження звітності, що буде подана на основі таксономії? Надання аудиторського звіту за скороченим обсягом звітності не вбачається можливим. У разі застосування обмежень щодо обсягу звітності, чи буде скасована необхідність підписання звітності з боку аудиторів?
  7. При формуванні окремих показників звітності на основі таксономії виникає багато питань методологічного характеру. Чи буде надана з боку НБУ методологічна підтримка?


Підтвердження своєї участі просимо надсилати на електронну адресу асистента координатора Комітету з питань оподаткування та обліку: k.tonka@nabu.org.ua до 18.00 26 травня 2021р.

Посилання для доступу конференції ZOOM буде надіслано всім зареєстрованим учасникам за 1 годину до початку конференції.