Питання корпоративного управління. Зміни щодо призначення незалежних членів наглядових рад

Суть питання: 

Відповідно до статті 76 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», нова редакція якого набирає чинності з 01.07.2021, для системно важливих професійних учасників ринків капіталу, які є банками, встановлюються додаткові вимоги до організації корпоративного управління, а саме:

  1. Обов’язкове створення комітетів Наглядової ради з питань аудиту, винагород, призначень та ризиків.
  2. Комітети очолюють члени Наглядової ради товариства, які є незалежними членами. Більшість членів зазначених комітетів повинні становити незалежні члени.


Відповідно до статті 43 цього ж Закону, системно важливими професійними учасниками ринків капіталу та організованих товарних ринків є професійні учасники ринків капіталу та організованих товарних ринків, неплатоспроможність або збої в діяльності яких можуть становити системний ризик для функціонування ринків капіталу.

Крім того, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) має право за погодженням з Національним банком України встановлювати до системно важливих професійних учасників ринків капіталу, які є банками:

  • додаткові вимоги до системи корпоративного управління, що обмежують ризики їх професійної діяльності на ринках капіталу;
  • додаткові кваліфікаційні вимоги до членів Наглядової ради щодо їх професійної придатності.


Отже, вказаним Законом передбачаються зміни до існуючої системи корпоративного управління в банках, зокрема стосовно незалежності голів та більшості складу комітетів Наглядової ради банку у випадку віднесення банківської установи до системно важливих професійних учасників ринку капіталу за критеріями, які підлягають встановленню Комісією.  

 

Статус:

опрацьовується Комітетом.