Практика Верховного Суда за апрель 2018

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 10 квітня 2018 року

 

У постанові Верховного Суду України від 01 червня 2016 року у справі    № 910/22034/15 зроблений висновок, що стаття 625 ЦК поширює свою дію на всі види грошових зобов'язань. Велика Палата Верховного Суду погоджується з цим висновком. Тому у разі прострочення виконання зобов'язання, зокрема щодо повернення безпідставно одержаних чи збережених грошей, нараховуються 3 % річних від простроченої суми відповідно до частини 2 статті 625 ЦК.


З  повним текстом постанови Ви можете ознайомитись: http://reyestr.court.gov.ua/Review/73627931
Постанова
Верховного Суду від 17 квітня 2018 року

ВПВС поставила крапку у різних практиках ВСУ та вказала, що кредитор повинен звернутися до спадкоємців померлого боржника виключно протягом 6 місяців з моменту відкриття спадщини.

Оскільки зі смертю позичальника зобов'язання з повернення кредиту включаються до складу спадщини, строки пред'явлення кредитодавцем вимог до спадкоємців позичальника, а також порядок задоволення цих вимог регламентуються статтями 1281 і 1282 ЦК України. Тобто, стаття 1281 ЦК України, яка визначає преклюзивні строки пред'явлення таких вимог, застосовується і до кредитних зобов'язань, забезпечених іпотекою.

З повним текстом постанови Ви можете ознайомитись: http://reyestr.court.gov.ua/Review/73469649