Практика Верховного Суда за апрель 2019

Постанова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 3 квітня 2019 року

ВП ВС, розглядаючи справу про визнання права власності на нерухоме майно, зазначив наступне.

Поділ спільного майна подружжя не може використовуватися учасниками цивільного обороту для уникнення сплати боргу боржником або виконання судового рішення про стягнення боргу.

Боржник, проти якого ухвалене судове рішення про стягнення боргу та накладено арешт на його майно, та його дружина, які здійснюють поділ майна, діють очевидно недобросовісно та зловживають правами стосовно кредитора, оскільки поділ майна порушує майнові інтереси кредитора і направлений на недопущення звернення стягнення на майно боржника.

З повним текстом постанови Ви можете ознайомитись за посиланням: http://reyestr.court.gov.ua/Review/80950664

 

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 10 квітня 2019 року

 

ВП ВС, розглядаючи скаргу на дії ДВС зазначив, що оскарження дій/бездіяльності державного виконавця у зведеному виконавчому провадженні має здійснюватись в порядку адміністративного судочинства, а щодо окремого провадження (після його виділення) – в порядку того судочинства, за яким розглядався спір та видано виконавчий документ.

З повним текстом ухвали Ви можете ознайомитись за посиланням: http://reyestr.court.gov.ua/Review/81329387

 

Постанова Шостого апеляційного адміністративного суду від 22 квітня 2019 року

 

Шостий апеляційний адміністративний суд закрив провадження у справі про визнання дій протиправними та скасування податкового повідомлення-рішення, оскільки акт камеральною перевірки Державної фіскальної служби є лише службовим документом, що фіксує проведення перевірки та висновки інспектора щодо наявності чи відсутності порушень вимог законодавства, не породжує, не змінює та не звужує права особи, не встановлює для неї додаткових обов'язків та не покладає відповідальність, а тому не є рішенням суб'єкта владних повноважень у розумінні статті 5 КАС, яке може бути оскаржено до адміністративного суду.  

З повним текстом постанови Ви можете ознайомитись за посиланням: http://reyestr.court.gov.ua/Review/81365335

 

Постанова Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду від 22 квітня 2019

 

ВС, розглядаючи позовну заяву працівника про стягнення середнього заробітку за час проходження військової служби за контрактом під час дії особливого періоду, зазначив наступне.

В силу положень статті 119 КЗпП України, за рахунок коштів підприємства здійснюється виплата середньої заробітної плати призваним працівникам, які продовжують військову службу, а не коштів Державного бюджету України.

З повним текстом постанови Ви можете ознайомитись за посиланням: http://reyestr.court.gov.ua/Review/81438710

 

Постанова Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду від 24 квітня 2019

 

ВС, розглядаючи справу про поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу, зазначив наступне.

Законом не передбачено будь-яких підстав для зменшення середнього заробітку за весь час вимушеного прогулу, зокрема у зв’язку з  отриманням позивачем допомоги по безробіттю.

З повним текстом постанови Ви можете ознайомитись за посиланням: http://reyestr.court.gov.ua/Review/81436654