Практика ВСУ / высших кассационных судов в июле 2017 года

Постанова Верховного Суд України від 5 липня 2017 року

ВСУ, розглядаючи справу про звернення стягнення на предмет іпотеки за наявності рішення суду про стягнення заборгованості, дійшов дуже суперечливого висновку, що подання позову про стягнення боргу не зупиняє перебігу строку позовної даності щодо права кредитора звернути стягнення на предмет іпотеки. При цьому ВСУ виходив із наступного.

Пред'явивши вимогу про дострокове повернення кредиту та сплату відсотків за користування ним, кредитор відповідно до частини другої статті 1050 ЦК України та умов укладеного договору змінив строк виконання основного зобов'язання.

Право задовольнити забезпечені іпотекою вимоги за рахунок предмета іпотеки виникло в кредитора у зв'язку з невиконанням боржником вимоги про дострокове повернення кредиту в повному обсязі.

При цьому таке право згідно з умовами укладених договорів виникає через тридцять календарних днів з дати одержання позичальником відповідної вимоги та за умови її невиконання.

У справі, яка є предметом перегляду, позивач міг пред'явити позов до іпотекодавця протягом трьох років, починаючи від дати невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов'язання (тридцять перший день після отримання вимоги про дострокове повернення кредиту в повному обсязі).

З  повним текстом постанови Ви можете ознайомитись: http://reyestr.court.gov.ua/Review/67721668