Практика ВСУ / высших кассационных судов в мае 2017 года

Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 24 травня 2017 року

ВССУ  приймаючи рішення щодо підсудності спору із ФГВФО зазначив, що оскільки звернення позивача до суб'єкта владних повноважень не є підставою для розгляду спору у порядку адміністративного судочинства; позивач звернувся за захистом порушених прав, що виникли із цивільних відносин, а саме: із цивільно-правової угоди, тому такий спір підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства.

Наведена правова позиція викладена Верховним Судом України в постанові від 09 листопада 2016 року № 6-2309цс16, яка в силу вимог  ст. 360-7 ЦПК України є обов'язковою для всіх судів України.

З  повним текстом ухвали Ви можете  ознайомитись: http://reyestr.court.gov.ua/Review/66808752
 
Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 24 травня 2017 року  
Визнаючи поруку припиненою, ВССУ виходив із того, що договором строк дії поруки не встановлений, а отже початком перебігу встановленого законом шестимісячного строку звернення з вимогою до поручителя є момент вчинення нотаріусом виконавчого напису на всю суму заборгованості. Таким чином, банк змінив строк виконання основного зобов'язання за кредитним договором.

З  повним текстом ухвали Ви можете  ознайомитись: http://reyestr.court.gov.ua/Review/66809100
 

Постанова Вищого господарського суду України від 17 травня 2017 року

ВГСУ відмовлено у прийнятті касаційної скарги в частині оскарження призначення експертизи оскільки, положеннями ч. 1 ст. 106 ГПК України не передбачено можливості оскарження ухвали про призначення судової експертизи. Не передбачено можливості оскарження ухвали про призначення судової експертизи й ст. 41 ГПК України, яка регулює питання щодо призначення і проведення судової експертизи. У п. 19 постанови пленуму Вищого господарського суду України  від     23.03.2012р. №4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" із змінами і доповненнями, внесеними постановою пленуму Вищого господарського суду України від 16.01.2013р. № 3 зазначено таке: Господарським процесуальним кодексом України не передбачено можливості оскарження ухвал про призначення судової експертизи; якщо в апеляційній чи касаційній скарзі йдеться про оскарження як призначення експертизи, так і зупинення у зв'язку з цим провадження у справі, то відповідна скарга може бути прийнята і розглянута в частині зупинення провадження.

З  повним текстом ухвали Ви можете  ознайомитись: http://reyestr.court.gov.ua/Review/66624883