Практика ВСУ / высших кассационных судов за декабрь 2017 года

Ухвала Верховного Суду України від  27 грудня 2017 року


ВСУ залишено без руху касаційну скаргу, оскільки вона у порушення вимог статті 392 ЦПК України подана особою, яка не має на це повноважень, передбачених законом.

Так, відповідно до пункту 11 частини 16-1 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України у редакції Закону України № 1401-VIII від 2 червня 2016 року «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» представництво відповідно до пункту 3 частини першої статті 131-1 та статті 131-2 цієї Конституції виключно прокурорами або адвокатами у Верховному Суді та судах касаційної інстанції здійснюється з 1 січня 2017 року; у судах апеляційної інстанції - з 1 січня 2018 року; у судах першої інстанції - з 1 січня 2019 року.

Зазначені зміни до Конституції України набули чинності 30 вересня 2016 року, а провадження у справі відкрито після цих змін. Отже, представництво у Верховному Суді може здійснюватися виключно адвокатами.

Згідно частини четвертої статті 62 ЦПК України повноваження адвоката як представника підтверджується довіреністю або ордером, виданим відповідно до Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність».

З огляду на викладене заявнику необхідно на виконання вищевказаних положень закону надати до суду касаційної інстанції документи, що посвідчують повноваження адвоката на надання правничої допомоги (стаття 15 ЦПК України).

З  повним текстом ухвали Ви можете ознайомитись: http://reyestr.court.gov.ua/Review/71359175


 

Ухвала Верховного Суду України від  27 грудня 2017 року

ВСУ  поновив строк на касаційне оскарження у цивільній справі , оскільки відповідач участь у розгляді справи не брав, копію оскаржуваного рішення йому не вручено, з його змістом він ознайомився лише 29 листопада 2017 року.

Відповідно до частини другої статті 390 ЦПК України учасник справи, якому повне судове рішення не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на касаційне оскарження, якщо касаційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому такого судового рішення.

Згідно з частиною третьою статті 390 ЦПК України строк на касаційне оскарження може бути також поновлений у разі його пропуску з інших поважних причин, крім випадків, зазначених у частині третій статті 394 цього Кодексу.

З  повним текстом ухвали Ви можете ознайомитись: http://reyestr.court.gov.ua/Review/71406506

 

Ухвала Верховного Суду України від  27 грудня 2017 року

ВСУ відмовив у прийнятті заяви про перегляд за нововиявленими обставинами в зв’язку із тим, що Верховний Суд не ухвалював нове судове рішення та не змінював судові рішення.

Так, відповідно до частини першої статті 423 ЦПК України рішення, постанова або ухвала суду, якими закінчено розгляд справи, що набрали законної сили, можуть бути переглянуті за нововиявленими або виключними обставинами.

Підставами для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами є, згідно з пунктом 1 другої частини статті 423 ЦПК України , істотні для  справи обставини, що не були встановлені судом та не були і могли бути відомі особі, яка звертається із заявою на час розгляду справи.

Згідно з положеннями пункту 3 третьої частини статті 423 ЦПК України,  встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні злочину, внаслідок якого ухвалено судове рішення, є підставою для перегляду  судових рішень  у звꞌязку з виключними обставинами.

Частинами першою, другою статті 425 ЦПК України передбачено, що заява про перегляд судового рішення суду першої інстанції з підстав, визначених частиною другою, пунктами першим і третім частини третьої статті 423 ЦПК, подається до суду, який ухвалив судове рішенняЗаява про перегляд судових рішень судів апеляційної і касаційної інстанції з підстав, зазначених у частині першій цієї статті, якими змінено або скасовано судове рішення, подається до суду тієї інстанції, яким змінено або ухвалено нове судове рішення.

Як наголошує у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов'язана добросовісно користуватись належними їй процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов'язки.

Прецедентна практика Європейського суду з прав людини виходить з того, що реалізуючи пункт перший статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо доступності правосуддя та справедливого судового розгляду кожна держава-учасниця цієї Конвенції вправі встановлювати правила судової процедури, в тому числі й процесуальні заборони і обмеження, змістом яких є не допустити судовий процес у безладний рух.

З  повним текстом ухвали Ви можете ознайомитись: http://reyestr.court.gov.ua/Review/71406651

 

Ухвала Верховного Суду України від  28 грудня 2017 року

ВСУ повернуто касаційну скаргу без розгляду у зв’язку із наступним.

26.12.2017 безпосередньо до Верховного Суду надійшла касаційна скарга ПАТ "Платинум Банк".

Підпунктом 17.5 п. 17 ч. 1 Розділу ХІ "Перехідні положення" ГПК України (в редакції Закону України від 03.10.2017 №2147-VIII, чинній з 15.12.2017) передбачено, що до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу. У разі порушення порядку подання апеляційної чи касаційної скарги відповідний суд повертає таку скаргу без розгляду.

Згідно ст. 109 ГПК України (в редакції, чинній до 15.12.2017) касаційна скарга подається до Вищого господарського суду України через апеляційний господарський суд, який прийняв оскаржуване рішення чи постанову. Апеляційний господарський суд зобов'язаний невідкладно надіслати скаргу разом зі справою до Вищого господарського суду України.

В п. 17 частини 1 Перехідних положень ГПК України (в редакції, чинній з 15.12.2017) передбачено, що Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система починає функціонувати через 90 днів з дня опублікування Державною судовою адміністрацією України у газеті "Голос України" та на веб-порталі судової влади оголошення про створення та забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

З огляду на те, що на день звернення ПАТ "Платинум Банк" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Платинум Банк" Ірклієнком Юрієм Петровичем з касаційною скаргою Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система не почала функціонувати та відповідне оголошення у газеті "Голос України" та на веб-порталі судової влади Державною судовою адміністрацією України не опубліковано, суд дійшов висновку, що зазначена касаційна скарга підлягає поверненню без розгляду, як така, що подана з порушенням порядку, який діяв до набрання чинності ГПК України (в редакції, чинній з 15.12.2017).

Таким чином, до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційна скарга має подаватися через господарський суд першої інстанції, а касаційна скарга – через відповідний апеляційний господарський суд.

З  повним текстом ухвал Ви можете ознайомитись: http://reyestr.court.gov.ua/Review/71426146
http://reyestr.court.gov.ua/Review/71426145http://reyestr.court.gov.ua/Review/71426134 Окрема (протилежна) думка судді викладена в ухвалі: http://reyestr.court.gov.ua/Review/71503577