Судебная практика ВСУ / высших кассационных судов на март 2017 года

Постанова Верховного Суду України від 22 березня 2017 року
ВСУ підтверджено незміність правової позиції, що не допускається об'єднання в одне провадження вимог, які підлягають розгляду за правилами різних видів судочинства, якщо інше не встановлено законом, тому суд відкриває провадження у справі в частині вимог, які належать до цивільної юрисдикції, і відмовляє у відкритті провадження або закриває провадження у справі щодо вимог, коли їх розгляд проводиться за правилами іншого виду судочинства.
З  повним текстом постанови Ви можете  ознайомитись: http://reyestr.court.gov.ua/Review/66002674 
Аналогічного висновку ВСУ дійшов у постанові: http://reyestr.court.gov.ua/Review/65492557
 
Постанова Верховного Суду України від 29 березня 2017 року
ВСУ, вирішуючи питання про застосування строків позовної давності  виходив з того, що якщо умовами кредитного договору передбачено окремі самостійні зобов'язання боржника про повернення боргу щомісяця частинами та встановлено самостійну відповідальність боржника за невиконання цього обов'язку, то в разі неналежного виконання позичальником цих зобов'язань позовна давність за вимогами кредитора до нього про повернення заборгованих коштів повинна обчислюватися з моменту настання строку погашення кожного чергового платежу.
При цьому, зазначив, що переривання позовної давності можливе виключно в межах позовної давності.
З  повним текстом постанови Ви можете ознайомитись: http://reyestr.court.gov.ua/Review/66032000 
Аналогічного висновку ВСУ дійшов у постанові: http://reyestr.court.gov.ua/Review/66002648
 
Постанова Верховного Суду України від 13 березня 2017 року
Розглядаючи справу про стягнення заборгованості за кредитним договором після звернення стягнення ВСУ вказано на необхідність надавати оцінку попередньому судовому рішенню, встановити чи було дане рішення виконано, і чи було реалізовано предмет іпотеки й відповідно, погашення вимог кредитора за рахунок реалізації предмета іпотеки.  Невстановлення даних обставин є підставою для скасування рішень попередніх інстанцій та направлення справи на новий розгляд до суду першої інстанції.
З  повним текстом постанови Ви можете  ознайомитись: http://reyestr.court.gov.ua/Review/65391986