Правове регулювання питання видачі банками бланкових кредитів в умовах воєнного стану

Зміст питання:

Пунктом 7) частини 3 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 2120-ІХ від 15.03.2022, зокрема, внесено зміни до Розділу VII «Прикінцеві положення» Закону України «Про банки і банківську діяльність», який доповнено пунктом 13, за яким:

  • зупиняється «тимчасово у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, дія частини сьомої статті 49 цього Закону - на період дії воєнного стану.

Нормою частини 7 статті 49 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлюється правило, за яким банк має право видавати бланкові кредити за умов додержання економічних нормативів. Виникла необхідність уточнення даної норми, для однозначного застосування.


Статус:

Опрацьований Комітетом, запит до НБУ щодо надання роз’яснення.


Позиція Комітету:

21.03.2022
Відповіді державних органів:

23.03.2022