Правове регулювання позасудового звернення стягнення на передані в заставу цінні папери

Суть:

зміни до нормативно-правових актів НКЦПФР створять більш ефективні умови захисту прав кредиторів та інвесторів, мінімізують можливість недобросовісних дій з цінними паперами, що сприятиме поліпшенню інвестиційного клімату в Україні.


Статус:

опрацьовано (враховано у рішенні НКЦПФР від 21.12.2017 р. № 914 «Про затвердження змін до Положення про провадження депозитарної діяльності»)Текст документу:


03.11.2017Пропозиції Комітету:


03.11.2017


15.09.2017