Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність

Суть: 

Визначення правових засад аудиту фінансової звітності, здійснення аудиторської діяльності в Україні та врегулювання відносин, що виникають при її здійсненні. Приведення норм національного законодавства у сфері аудиторської діяльності у відповідність із законодавством Європейського Союзу, зокрема із положеннями Директиви 2006/43/ЄС та Регламенту 537/2014


Статус:

готується до другого читання


Комітет НАБУ: 

Комітет з питань оподаткування та обліку, координатор - Косточкіна Олена Анатоліївна