Проблемні питання іпотечного кредитування, усунення законодавчих перешкод на шляху ефективного стягнення заборгованості за іпотечними кредитами

Суть питання:

З метою створення умов для активізації та здешевлення кредитування в Україні відповідно до Стратегії розвитку фінансового сектору України до 2025 року та ініціатив Президента України і Уряду, необхідно врегулювати низку питань, які перешкоджають реалізації вказаних державних пріоритетів. НАБУ обговорила з банками наявні перешкоди для іпотечного кредитування та необхідні кроки для його відновлення, насамперед, проблеми кредитування фізичних осіб на придбання нерухомості. За підсумком, визначено низку проблем, які мають бути вирішені, щоб створити умови для здешевлення та доступності таких кредитів для населення. Зокрема, серед основних причин низької активності іпотечного кредитування в Україні банки зазначають: високу вартість існуючої ресурсної бази; відсутність джерел довгострокових ресурсів для фінансування іпотеки; суттєві законодавчі та нормативні обмеження і недостатня захищеність прав кредитора як щодо існуючих іпотечних кредитів, так і на видачу нових у поєднанні з високим рівнем неповернення кредитів та інші. Для вирішення існуючих проблем іпотечного кредитування потребується також внесення змін до низки законодавчих та підзаконних нормативних актів.

Статус:

Опрацьовується в Комітеті, розробляється проект Закону щодо відновлення іпотечного кредитування. Створена робоча група НАБУ. Представників НАБУ також включено до робочої групи НБУ по іпотеці.


Комітет НАБУ:

Комітет з питань правового забезпечення діяльності банків та захисту прав кредиторів.


Текст документу:


Пропозиції Комітету: