№ 4409 від 20.11.2020 Проєкт Закону «Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства»

Суть: 

Законопроект, зокрема, передбачає:

  • розширення джерел сплати винагороди арбітражного керуючого (далі – АК) за рахунок продажу майна боржника, що перебуває в заставі банку; 
  • уведення у Кодекс з процедур банкрутства постійної норми про призначення АК за заявою ініціюючого кредитора або боржника – фізичної особи (на сьогодні Законом № 686-IX від 05.06.2020 аналогічна норма уведена в дію, але як тимчасова, до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи);
  • розширення повноважень АК і обмеження контролю за їх роботою для кредиторів (зокрема, право АК не лише скликати, а й проводити збори і комітет кредиторів; право АК визначати умови продажу майна банкрута, у т.ч. у вигляді єдиного майнового комплексу або окремих його частин; скасування необхідності погодження АК із забезпеченим кредитором витрат, пов’язаних з утриманням та продажем застави тощо);
  • збільшення (у 2 рази - з 5 до 10%) розміру винагороди АК за повернення боржнику майна, яке перебувало у третіх осіб;
  • зміна порядку (черговості) задоволення вимог кредиторів (накопичення на рахунку боржника коштів, необхідних для повного погашення вимог кредиторів однієї черги і після цього погашення цих вимог упродовж 10 днів);
  • проведення другого повторного аукціону з можливістю зниження початкової ціни без визначення граничної вартості;
  • передача у власність територіальної громади виявленого після завершення справи про банкрутство майна боржника, та інші.

Статус:

Опрацьовано Комітетом з питань правового забезпечення діяльності банків та захисту прав кредиторів. Внесено пропозиції до Верховної ради України.Пропозиції Комітету:


11.10.2021


03.09.2021


05.03.2021


05.03.2021


29.05.2020Відповіді державних органів: