Проект змін до Інструкції про порядок складання та оприлюднення фін.звітності банків

Суть:

Вносяться зміни у зв'язку із запровадженням МСФЗ 9 "Фінансові інструменти" та прийняттям змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" 


Статус: 

опрацьовано затверджено Постанову НБУ №34 від 04.04.2018


Комітет НАБУ: 

Комітет з питань оподаткування та обліку, координатор - Косточкіна Олена Анатоліївна.

Текст документу:
Пропозиції НАБУ: 

09.01.2017Офіційні відповіді:

10.04.2018