Проведение защиты выпускных квалификационных работ магистров 2 курса, специализация "Банковское дело" по специальности 072 «Финансы, банковское дело и страхование»

Незалежна асоціація банків України, тісно співпрацюючи з Київським національним торговельно-економічним університетом, зокрема, Кафедрою банківської справи, інформує про проведення захисту випускних кваліфікаційних робіт магістрів 2 курсу, спеціалізація "Банківська справа" за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Теми випускних кваліфікаційних робіт щодо яких відбудеться захист:

  1. Стрес-тестування достатності капіталу банків: зарубіжний та вітчизняний досвід;
  2. Репутація банку як чинник його конкурентоздатності;
  3. Система превентивних антикризових заходів банку;
  4. Стрес-тестування ліквідності банку;
  5. Інформаційне забезпечення управління вартістю банку;
  6. Інструментарій ранньої діагностики неплатоспроможності банку;
  7. Управління непрацюючими кредитами банку.


Захист відбудеться на платформі ZOOM, 08.12.2020, початок о 9.00.