«RwS bank» завчасно погасив рефінансування від НБУ на суму 555 млн грн

Кредити рефінансування від регулятора були отримані банком в декілька траншей та більшість із них повернуті завчасно. З початку військової агресії проти України банк погасив кредити рефінансування перед НБУ на суму 1,6 млрд грн.

Враховуючи позитивну динаміку в діяльності банку та з метою зменшення витрат, що значно збільшились після підняття облікової ставки НБУ до 25%, Правління «RwS bank» прийняло рішення достроково погасити кредит рефінансування перед Національним банком України.

Активи банку станом на 1 серпня 2022 року складали 3 955 млн грн. Їхньою основною складовою є ОВДП – 2 765,7 млн, надані кредити – 340,2 млн грн, кошти на коррахунках – 173,4 млн грн, депозитні сертифікати НБУ – 120 млн.

Діяльність «RwS bank» є прибутковою. На 1 серпня прибуток складав 56,48 млн грн. Власний капітал банку складав – 293,38 млн грн, статутний капітал – 300 млн грн, регулятивний – 251,25 млн грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу станом на початок серпня становить 22,93% (при нормативному значенні – не менше 10%).

Нормативи ліквідності дотримуються із значним запасом, так, наприклад, норматив покриття ліквідності за всіма валютами LCR складає 348,96% при необхідних 100%, а коефіцієнт чистого стабільного фінансування за всіма валютами (NSFRвв) становить 178,13% при значенні не менше 100%.