Отработанные

ПЗ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання окремих питань процедур банкрутства на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19" реєстр. № 4220 від 15.10.2020 року
Проектом передбачено внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства та Закону України "Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства щодо недопущення зловживань у сфері банкрутства на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненнюі поширенню коронавірусної хвороби COVID-19", зокрема, щодо порядку проведення зборів (комітету) кредиторів у режимівідео конференції, а також доповнення порядку проведення опитувань. Додаються норми до процедури підтвердження особи та повноважень учасника зборів(комітету) кредиторів, оформлення результатів зборів (комітету).
Проект Закону «Про внесення змін до розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про споживче кредитування» (щодо кредитів, наданих в іноземній валюті)», реєстр. № 4475 від 09.12.2020р.
Проект Закону «Про внесення змін до розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про споживче кредитування» (щодо кредитів, наданих в іноземній валюті)», реєстр. № 4475 від 09.12.2020р.
Проект Закону "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності", реєстр. № 3260 від 24.03.2020 р.
У законопроекті шляхом внесення змін до законів України «Про банки і банківську діяльність», «При систему гарантування вкладів фізичних осіб», «Про Національний банк України», «Про акціонерні товариства»,
«Про виконавче провадження», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про нотаріат», Цивільного, Кримінального, Господарського та Цивільного процесуальних кодексів України, Кодексу адміністративного судочинства України пропонується:
Робота сервісів ЄДР в період оновлення реєстру з 07 по 16 серпня 2020
Мін'юст та ДП "НАІС" оголосили про повне відключення всіх сервісів Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - по риємців та громадських формувань (далі - ЄДР) у період з 07 по 16 серпня 2020 року включно, у зв'язку із впровадженням нового ЄДР і міграцією даних.
 
Проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізмів виведення банків з ринку та задоволення вимог кредиторів цих банків", реєстр. № 4546 від 24.12.2020
Законопроектом пропонується врегулювати окремі питання відшкодування шкоди (збитків) пов’язаними з банком особами, іншими особами, дії або бездіяльність яких призвели до заподіяння кредиторам та/або банку шкоди (збитків), а також уточнити процедурні аспекті виведення неплатоспроможного банку з ринку, ліквідації банків, повноваження Фонду, його органів, тощо.
Проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської системи", реєстр. № 4367 від 12.11.2020
Зміни до Закону України "Про банки і банківську діяльність" та низки інших законодавчих актів України, якими, зокрема, передбачені вимоги  до капіталу банків; банківського нагляду; повноважень ради банку, системи внутрішнього контролю та управління ризиками; вимог щодо набуття істотної участі у банку; пов’язаних осіб; створення та ліцензування банків; порядку відкриття філій та представництв іноземних банків на території України та ін.
Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту боржників при врегулюванні простроченої заборгованості», реєстр. № 4241 від 21.10.2020 р.
Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту боржників при врегулюванні простроченої заборгованості», реєстр. № 4241 від 21.10.2020 р.

Врегулювання питання відступлення права вимоги за договорами про споживчий кредит.
Проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" щодо звільнення внутрішньо переміщених осіб від негативних наслідків невиконання грошових зобов'язань", реєстр № 2329 від 29.10.2019.
Передбачає обмеження розміру процентів за користування кредитом, які нараховуються протягом встановленого договором часу згідно ст. 1048, 1061 ЦКУ. Обмеження загальної суми процентів за кредитними договорами, боржниками у яких є внутрішньо переміщені особи ( не більше суми процентів, нарахованих до настання терміну виконання основного зобов'язання).
ПЗ "Про внесення змін до Господарського кодексу України (щодо недопущення нарахування штрафних санкцій за кредитами у період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби COVID-19)", реєстр. № 3297
Проект Закону "Про внесення змін до Господарського кодексу України (щодо недопущення нарахування штрафних санкцій за кредитами у період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби COVID-19)", реєстр. № 3297 від 02.04.2020 

Законопроект передбачає звільнення позичальника (суб'єкта господарювання) від сплати неустойки, штрафу, пені у разі прострочення виконання зобов’язань за відповідним договором у період дії карантину та тридцятиденний період після дня завершення незалежно від причин такого прострочення.  
Закон України "Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства (щодо недопущення зловживань у сфері банкрутства на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)" (реєстр. № 3322)
Закон України "Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства (щодо недопущення зловживань у сфері банкрутства на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)" (на етапі законопроекту реєстр. № 3322)
Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про споживче кредитування» щодо розширення переліку кредитних договорів, на які поширюється дія Закону»

Законопроектом пропонується розширити перелік кредитних договорів, на які поширюється дія Закону України «Про споживче кредитування», доповнити повноваження органів, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, в частині затвердження максимальних розмірів реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит, та встановити обмеження максимального розміру реальної річної процентної ставки.

Питання механізму надання позик ветеранам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

8 травня 2019 р. Постановою № 449 Кабінет Міністрів України затвердив механізм одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок, передбачених статтями 12-16 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (далі – Закон) особами, на яких поширюється дія зазначеного Закону. 
Порядком передбачається, що позика надається у національній валюті та погашається протягом 10 років, починаючи з п’ятого року закінчення будівництва або згідно з договором, укладеним з банком. Умови надання позики, її розмір та сплата відсотків визначаються банківською установою.

Проект Закону "Про працю", реєстр. № 2708 від 28.12.2019
Законопроект встановлює права та обов'язки суб'єктів трудових відносин, містить норми щодо реалізації трудових прав і гарантій працівників, створення належних умов праці, забезпечення захисту прав та інтересів працівників і роботодавців.
Питання, що виникають в процесі роботи банківських установ з державними реєстрами

Наразі у банківських установи виникають складнощі при роботі з державними реєстрами, зокрема, Державним реєстром речових прав на нерухоме майно та Державним реєстром обтяжень рухомого майна.
Проект Закону «Про внесення змін до Прикінцевих та Перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства», реєстр. № 2290 від 18.10.2019

Законопроектом пропонується продовжити дію Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (втратив чинність 21.10.2019 р.) щодо таких категорій справ як банкрутство фізичних осіб-підприємців; банкрутства боржника, що ліквідується власником; санації боржника його керівником.

Финансовая реструктуризация
Содействие восстановлению хозяйственной деятельности должников, которые находятся в критическом финансовом состоянии, путем реструктуризации их денежных обязательств и/или их хозяйственной деятельности
Використання банками при здійсненні ідентифікації суб’єкта господарювання інформації з ЄДР
Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» встановлена можливість банкам отримувати відомості з ЄДР на договірній основі (частина 3 статті 11), тоді як норми Інструкції № 492 не передбачають при здійсненні ідентифікації суб’єктів господарювання використовувати таке право та обмежують можливість отримання даних з ЄДР лише у режимі безоплатного доступу (абзац 2,3 п. 2.3 Глави 2).
Механизм банкротства физических лиц
Предложения НАБУ направлены на создание эффективного механизма банкротства физических лиц, который не допустит фиктивных банкротств физлиц и, соответственно, избежания последним ответственности по кредитным обязательствам
Проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності", реєстр. № 2571-д від 30.03.2020 р.
Законопроектом пропонується удосконалити механізми регулювання банківської діяльності, зокрема шляхом розширення інструментарію регуляторного впливу; встановлення законодавчих приписів щодо неможливості зупинення або припинення розпочатих процедур виведення банку з ринку; визначення механізмів відшкодування збитків тощо.  
Вдосконалення системи реалізації арештованого майна через ДП «СЕТАМ»
Наразі існує низка проблемних питань, які потребують додаткового обговорення та пошуку шляхів їх вирішення. Зокрема, це стосується: необґрунтованої відмови у допуску учасників до участі в торгах; припинення торгів з підстав, що не передбачені законодавством; неповноти інформації в описі лота; неврегульованості порядку підтвердження інформації про сплату гарантійного внеску; некоректного відображення в пошуковій частині системи області місцезнаходження майна тощо.
Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань регулювання банківської діяльності»
Проектом передбачається внесення змін до законодавства України, зокрема щодо: повноважень НБУ у сфері банківського нагляду на консолідованій основі; процедур створення та ліцензування банків; умов придбання банком власних акцій; набуття істотної участі у банках та вимог до структури власності банків; питань корпоративного управління у банках; системи внутрішнього контролю та управління ризиками в банках; організації банківського нагляду в частині встановлення/розширення повноважень Національного банку України; положень щодо пов’язаних з банком осіб; вимог до капіталу банку; окремих аспектів у сфері фінансового моніторингу; особливостей здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації банку, який є стороною одного або кількох деривативів та/або учасником проведення операцій з цінними паперами та/або валютними цінностями, укладених/проведених відповідно до генерального договору тощо.
Особенности исполнения кредитных обязательств на временно неконтролируемых территориях
Предлагается внести изменения в Гражданский и Хозяйственный кодексы Украины относительно выполнения обязательств, изменения в Закон Украины "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции" относительно соответствующих определений, а также в Закон Украины "О торгово-промышленных палатах в Украине" относительно выдачи сертификатов о форс-мажорных обстоятельствах для стабилизации работы предприятий, имеющих по сути безнадежную задолженность перед банками, что позволит оптимизировать их работу
Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні", № 6540 від 06.06.2017 р., внесений Кабінетом Міністрів України
Законопроектом пропонується розширити коло осіб, які можуть захистити свої права за допомогою альтернативного способу врегулювання спорів – третейського судочинства. Встановити спеціальні вимоги до третейських судів, які розглядатимуть справи про захист прав споживачів. А також встановити додатковий спосіб забезпечення виконання зобов’язань – право довірчої власності. Запровадити прискорений механізм розгляду проваджень у справах про банкрутство у випадку наявності мажоритарного конкурсного кредитора або ж банкрутства боржника, майно якого перебуває у заставі. Встановити додаткові механізми захисту прав та охоронюваних законом інтересів міноритарних акціонерів та виключити необхідність проставляння відбитку печатки на документах, які будуть подаватися до органів державної влади.
Проект Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», № 9055 від 06.09.2018

Законопроектом визначаються правові засади організації і діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні, зокрема, завдання адвокатури, правовий статус адвоката, гарантії адвокатської діяльності, умови доступу до професії, створення та функціонування органів адвокатського самоврядування тощо.

Проект Закону «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України (щодо посилення гарантій права працівника на приватність та таємницю кореспонденції)», № 8037 від 14.02.2018

Законопроектом пропонується встановити у Кодексі законів про працю України додаткові гарантії захисту права працівників на повагу до приватного життя та таємниці кореспонденції

Проект Закону «Про відновлення довіри споживачів кредитних послуг – фізичних осіб до банківської системи України», № 6721 від 13.07.2017
Законопроектом передбачено, що реструктуризації підлягають усі кредити, отримані фізичними особами та фізичними особами-підприємцями для придбання будь-якого майна та розширення бізнесу, без обмеження суми заборгованості. Заборгованість за кредитами конвертується за офіційним курсом НБУ на дату укладання кредитного договору. Курсова різниця списується банками.
Проект Кодексу України з процедур банкрутства, №8060 від 26.02.2018
Метою законопроекту є підвищення ефективності процедур банкрутства, рівня захищеності прав кредиторів, вдосконалення процедури продажу майна боржника на аукціоні, підвищення рівня виконання контрактів та судових рішень, тощо.