25 жовтня 2017 року відбулось засідання Комітету з питань регуляторної політики та комплаєнс за новим регламентом роботи Комітетів НАБУ

25 жовтня 2017 року відбулось засідання Комітету з питань регуляторної політики та комплаєнс за новим регламентом роботи Комітетів НАБУ

Голова Комітету, Артур Загородников, проінформував присутніх, що Радою НАБУ було прийнято оновлений порядок прийняття рішень на засіданні Комітетів (консенсусом), а також було змінено назву Комітету з питань регуляторної політики та нагляду на Комітет з питань регуляторної політики та комплаєнс. На засідання, окрім членів Комітету, було запрошено представників банків - членів НАБУ, тим самим започатковано здійснення перших кроків щодо залучення до обговорення актуальних питань усіх членів асоціації.

Голова Апарату НАБУ -  Інна Богатих, повідомила присутніх про Рішення Ради НАБУ від 18.09.2017 року щодо реформування роботи Комітетів НАБУ, зокрема щодо змін у формуванні структури НАБУ. Так, найактивніші представники банків затверджуються до складу Комітету Головою Комітету, додатково обирається Заступник Голови Комітету з числа членів Комітету. Голова Комітету обирається з числа представників банків-членів НАБУ на 2 роки, рішення про затвердження приймає Рада НАБУ, рішення по питанням винесених на затвердження Комітету приймається консенсусом.

Присутні ознайомилися з матеріалами НБУ щодо врахування у проекті Положення про організацію системи управління ризиками в банках України (далі - проект СУР)  пропозицій НАБУ відправлених до регулятора у липні 2017 року. НБУ врахував 84 із наданих 150 пропозицій щодо змін до документу. Запропоновано делегувати представників НАБУ  в робочу групу НБУ для доопрацювання кінцевого нормативного документу проекту СУР.

«Надзвичайно важливим етапом спільної із НБУ роботи є врахування більшості наданих Комітетом пропозицій, прискіплива увага до всіх розділів і тлумачень документу, а також взаємне розуміння необхідності доопрацювання та затвердження остаточної редакції змін до Положення. Ми розраховуємо, що спільними зусиллями нам вдасться фіналізувати  всі доповнення та отримати нове Положення ще до закінчення поточного року» - підкреслив Голова Комітету Артур Загородников.

  Темою жвавого обговорення стало запровадження Постанови НБУ №92 від 18.09.2017р., щодо встановлення спеціальних вимог до діяльності банку, що є управителем ФФБ. Зміна співвідношення між обсягом операцій довірчого управління та сукупними активами з 01.10.2018 року зі 100% до 50%, на думку банків, може ускладнити роботу банків-управителів за таким напрямом, як іпотечне кредитування. Прийнято рішення звернутись з пропозиціями до НБУ щодо пом`якшення умов, які приводять банк у статус спеціалізованного банку.

Комітет запропонував підтримати розміщення матеріалу, підготовленого  робочою групою «Фінансовий моніторинг» в рамках продовження проекту – публікація на сайті НАБУ  кращих практик банків у сфері фінансового моніторингу, які стосуються рекомендацій щодо порядку проведення аналізу фінансових операцій зі зняття готівки фізичними особами-підприємцями та аналізу фінансових операцій з надання чи отримання фінансової допомоги юридичними особами.

Участь у засіданні Комітету взяв директор Департаменту фінансової стабільності НБУ – Віталій Ваврищук, який зазначив, що НБУ найближчим часом надасть на розгляд банківської спільноти проект змін до нормативного документу, що регламентує обчислення розміру кредитного ризику по активних банківських операціях, зокрема НБУ буде коригуватися логістична модель, в основу кривої ймовірності дефолту будуть закладені змінені діапазони значень PD.

Голова Комітету – Артур Загородников 
Координатор Комітету – Вахницька Ірина