№ 7442 від 07.06.2022 Проект Закону «Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства щодо застосування процедур банкрутства у період дії воєнного стану»

Зміст питання:

Проект Закону містить зміни, які зачіпають права банків, зокрема:

  • розширюється право арбітражного керуючого (далі – АК) на свій запит отримувати від банків інформацію (у т.ч. копії документів) про наявність рахунків та/або стан рахунків боржника, рух коштів та операції за рахунками боржника, інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Передбачена відповідальність за ненадання вказаної інформації (копій документів) на запит АК, забороняється вимагати від АК подання разом із запитом інших документів, ніж копія судового рішення про призначення його у справі про банкрутство та відомості з Єдиного реєстру арбітражних керуючих України станом на дату запиту;
  • доповнюються джерела сплати основної винагороди АК - у тому числі за рахунок фонду, створеного кредиторами;
  • продаж майна забезпеченому кредитору прирівнюється за своїми правовими наслідками до звернення стягнення на предмет застави (іпотеки);
  • зупиняється у період дії воєнного стану + 6 місяців нарахування відсотків на зобов’язання боржника перед кредиторами, які реструктуризовані згідно плану санації чи плану реструктуризації боргів боржника. Штрафні санкції за невиконання боржником таких зобов’язань не нараховуються. Прострочені зобов’язання, передбачені планом санації чи реструктуризації боргів боржника, підлягають розстроченню на строк виконання плану санації чи реструктуризації боргів боржника, та інші.


Статус:

Опрацьований. Позиції внесені до ВРУ, НБУ.


Позиція Комітету:

22.07.202221.07.2022
Відповіді державних органів: