За пропозицією НАБУ Нацбанк тимчасово не застосовуватиме заходи впливу за порушення нормативних показників діяльності

За пропозицією НАБУ Нацбанк тимчасово не застосовуватиме заходи впливу за порушення нормативних показників діяльності

В умовах ускладненої роботи банків,  неможливістю достовірно оцінити розвиток економіки та поведінку клієнтів в умовах тривалих карантинних заходів, пов'язаних з  COVID-19, НАБУ за ініціативи банків звернулась до    Національного банку  з проханням не застосовувати заходи впливу до банків за порушення нормативних показників діяльності банків.  

Постановою № 73 від 04.06.2020р. Національний банк України оприлюднив умови, за яких регулятор не буде застосовувати заходи впливу за порушення банками та банківськими групами:  нормативів капіталу, ліквідності, кредитного ризику, обмеження щодо операцій між банком та пов’язаними з інвестором за субординованим боргом, якщо такі порушення спричинені негативним впливом карантину на показники діяльності банку. Банки будуть складати відповідні плани заходів щодо усунення допущених порушень. Одночасно для таких банків будуть діяти обмеження стосовно операцій  з  пов’язаними з банком особами; операцій з викупу та/або дострокового погашення боргових цінних паперів власної емісії;    обмеження щодо  матеріальних винагород керівникам банків тощо.

Усі ці заходи спрямовані на подолання труднощів банками, які можуть опинитись у скрутному становищі, та з метою мінімізації негативного впливу на банківську систему, фінансову стабільність та економіку України заходів, пов'язаних з  COVID-19.  

НАБУ висловлює подяку регулятору за підтримку фінансового сектору держави.