Альянс Банк успішно пройшов стрес-тестування НБУ

Результати стрес-тестування свідчать про здатність Альянс Банку виконати свої зобов'язання за базового та кризового сценарію станом на 01.01.2022.

ЩО ТАКЕ СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ

Стрес-тестування – це один із етапів оцінки стійкості банків Національним Банком України. У 2021 році НБУ зобов'язав пройти оцінку 30 ТОП-банків, на які припадає понад 93% активів банківської системи.

Стрес-тестування відновлюється після кризової перерви та дозволяє проаналізувати стан банків після ковідного 2020 року. Надалі це допоможе визначити стійкість банків до можливих несприятливих подій у майбутньому.

Як правило, стрес-тестування здійснюється за базовим та несприятливим сценарієм на три роки. Результат стрес-тесту – оцінка достатності капіталу банку. Тобто, чи вистачить конкретному банку його капіталу при розвитку кожного з вище зазначених сценаріїв.

За результатами оцінки, НБУ або встановлює нові значення нормативів Н2 та Н3 для банку, або залишає стандартні — 10% та 7%.

РЕЗУЛЬТАТИ АЛЬЯНС БАНКУ

З урахуванням фактичних заходів щодо мінімізації ризиків та нарощення капіталу, що були здійснені Банком після дати, на яку здійснювалося стрес-тестування (01.01.2021 року), НБУ суттєво знизив цільові значення нормативів Н2 та Н3 Альянс Банку за базовим сценарієм станом на 01.01.2022 року (до рівня 10,37% та 7,37%, відповідно).

При цьому фактичні значення зазначених нормативів на цю ж дату становили 21,2% та 10,6%, що значно перевищує цільовий рівень Н2 та Н3 за базовим сценарієм. Таким чином, Альянс Банк виконує узгоджену з НБУ програму реструктуризації/капіталізації, в т.ч. в частині нормативу Н2 для несприятливого сценарію, у відповідності до якого передбачається поетапне зростання показників Н2 та Н3 до рівня 13,67% та 12,17%, відповідно, в строк до 30.06.2022 р.

"Банк успішно пройшов стрес-тестування завдяки ефективній роботі установи по формуванню диверсифікованого кредитно-інвестиційного портфелю, прибутковій діяльності та нарощенню капіталу", - зазначила Голова Правління банку Юлія Фролова.

Інформаційно: За результатами 2021 року Альянс Банк збільшив розмір Регулятивного капіталу з 0,6 млрд. грн. станом на початок року до 1,0 млрд. грн. станом на 01.01.2022 року. Чисті Активи Банку за аналогічний період зросли на +4,2 млрд. грн., в т.ч. кредитний портфель +1,0 млрд. грн. Чистий прибуток Банку за рік склав 409 млн. грн.

* - дані приведено у відповідності до файлу #1