Банки обговорили майбутні зміни стандартів роботи ФГВФО

Банки обговорили майбутні зміни стандартів роботи ФГВФО
На круглому столі, організованому 29 червня Комітетом НАБУ з питань регуляторної політики і нагляду, банки та представники Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, обговорили майбутні зміни щодо стандартів роботи Фонду, методології розрахунку штрафних санкцій за порушення умов гарантування вкладів та порядок розрахунку регулярних відрахувань і базових ставок. Ці зміни передбачені у законопроекті № 6273, який спрямований на підвищення ефективності виведення банків з ринку, продажу активів банків, а також їх адаптації до міжнародних стандартів

Учасники заходу обговорили низку актуальних питань, зокрема, необхідність  попереднього ознайомлення банків з методологією зміни підходів при обчислені базової ставки регулярного збору, розміру диференційованих відрахувань до Фонду. А також визначення параметрів, за якими банкам  буде призначатись статус тимчасового учасника Фонду. Окрім цього, банкіри акцентували увагу представників Фонду на доцільності перегляду підходів до визначення розміру штрафних санкцій за порушення умов законодавства з гарантування вкладів фізичних осіб в залежності від суттєвості та обсягів вчиненого порушення.

Заступник директора-розпорядника Фонду Андрій Оленчик проінформував учасників, що запропоновані зміни, наприклад, механізми, за якими буде коригуватись рівень базових ставок відрахувань до Фонду, направлені на запровадження системи раннього попередження виникнення  проблем у банківський системі. А також з метою розрахунку майбутніх витрат Фонду на виведення банку з ринку та здійснення виплати відшкодування вкладникам. «Пропонується ввести обмеження участі банку у системі гарантування вкладів фізичних осіб, якщо він не виконує свої зобов`язання перед такою системою – надання/позбавлення Фондом банку статусу тимчасового учасника. Банки і Фонд повинні бути у цьому процесі партнерами задля досягнення спільної мети - оздоровлення банківської системи», - зауважив Андрій Оленчик.

Керівники структурних підрозділів Фонду, Наталія Лапаєва, начальник відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення та Олена Дещеня, в.о. директора департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків та фахових представників банківської спільноти, розповіли про методологічні аспекти запровадження повноцінної системи диференційованих зборів до Фонду, що буде базуватись на оцінці ризиків з урахуванням активів зазначених у балансі. А також показників ризиків, зокрема, достатності капіталу, якості активів і ліквідності. Представники Фонду також повідомили, що усі складові методик щодо оцінки банків узгоджуються з Національним банком України.
Учасники зустрічі від банків висловили стурбованість щодо суттєвого збільшення суми штрафів виключно за рахунок збільшення розміру статутного капіталу, що були направлені акціонерами до банків для погашення значних втрат у зв`язку з останніми економічними та політичними  процесами, які відбувались в Україні з 2012 року.

alt
Голова Комітету, Артур Загородников, подякував учасникам заходу, які незважаючи на хакерскі атаки на банківську систему, знайшли час для обговорення найбільш актуальних питань взаємовідносин між Фондом та банками. «Банки України підтримують розвиток та вдосконалення роботи Фонду, але занепокоєні створенням додаткового наглядового органу із можливим збільшенням наглядового тиску на банки», - зауважив Артур Загородников. Він також підкреслив важливість таких зустрічей та більш повного інформування банківського суспільства щодо конкретних намірів Фонду, планів та регуляторних змін в умовах трансформації діяльності Фонду.

За результатами круглого столу, з метою практичного впровадження позитивного досвіду співпраці Комітету та Фонду, запропоновано включити фахових спеціалістів НАБУ в робочі групи Фонду та Національного банку України для відпрацювання та розробки нормативно-правових документів щодо оцінки ризикової діяльності банків.

Також було вирішено надіслати пропозиції НАБУ стосовно перегляду підходів до розрахунку адміністративно-господарських санкцій та спільно опрацювати методику розрахунку стрес-тестування системи гарантування, розроблену Фондом.