Банки обговорили нову концепцію оцінки активів відповідно до МСФЗ 9

Банки обговорили нову концепцію оцінки активів відповідно до МСФЗ 9
Незалежна асоціація банків України продовжує інформаційно-роз’яснювальну роботу для банків з метою полегшення реалізації проекту із запровадження Міжнародного стандарту фінансової звітності 9 «Фінансові інструменти». Отримати корисну інформацію банки мали змогу під час круглого столу «Умови своєчасного виконання вимог НБУ, пов’язаних з запровадженням МСФЗ 9: питання та відповіді», який проходив в офісі Асоціації за ініціативою Комітету НАБУ з питань оподаткування та обліку

Цього разу майданчик НАБУ зібрав профільних фахівці банків – членів НАБУ, аудиторів, фахівців Департаментів НБУ з Бухгалтерського обліку, статистики, інформаційних технологій, управління ризиками, методології та банківського надзору. Тобто всіх, хто залучений до процесу впровадження Нового плану рахунків, у зв’язку з переходом банків на нову концепцію оцінки активів відповідно до МСФЗ 9 - всього близько 100 учасників.

Комітетом НАБУ за допомогою банків було підготовлено низку питань до кожного з шести Департаментів НБУ для отримання останніх новин та планів НБУ щодо надання банкам нормативно – правових документів, довідників та рекомендацій по їх застосуванню. Усе це в кінцевому підсумку має забезпечити більшу зрозумілість у впровадженні фінансових інструментів, пов’язаних з МСФЗ 9.

Найбільший блок питань було адресовано Департаменту фінансового обліку та звітності.

У ході круглого столу банкам була доведена велика кількість інформації, зокрема, що стосувалася загальної схеми побудови групи рахунків бухгалтерського обліку.alt

Представникам банків надано інформацію щодо їх дій протягом періоду з 1 по 14 грудня (включно). А саме, банки мають перенести залишки згідно з перехідною таблицею перенесення залишків з рахунків для обліку дисконту, премії за наданими кредитами/залученими депозитами, цінними паперами, короткострокових, довгострокових, прострочених кредитів/депозитів, прострочених нарахованих, доходів/витрат за кредитами/депозитами.

Окрім цього роз’яснення регулятора стосувалися перенесення залишків з рахунків згідно з перехідною таблицею перенесення залишків коштів за рахунками сформованих резервів за активними операціями, що банки мають встигнути зробити включно до 24 грудня 2017 року.

Окремим блоком дискусії стало обговорення ретроспективного застосування МСФЗ 9. Це означає, що застосування нової облікової політики щодо операцій, інших подій та умов так, начебто ця політика застосовувалася завжди, але порівняльна інформація за попередній період може не переобраховуватися. Ретроспективне застосування не стосується статей/фінансових інструментів, визнання яких вже припинене на дату переходу.

Разом з цим під час заходу банки мали змогу отримати інформацію про вимоги МСФЗ 9 щодо здійснення частини оцінок станом на дату первісного визнання фінансового інструменту та дату первісного застосування. А також дізналися, які певні спрощення дозволяє МСФЗ 9 під час оцінки знецінення фінансового активу та передбачає зміну форм фінансової звітності, що може вплинути на основні показники діяльності.
 
Питання, які розглядалися під час зустрічі, допомогли банкам розібратися в концепції змін, які стосуються перш за все блоку бухгалтерського обліку, але залишилися чимало питань щодо побудови та ІТ реалізації блоку оцінки ризику та формування резерву.
 
З початку 2016 року НАБУ прикладає зусилля для комунікації між банками та регулятором з метою своєчасного впровадження МСФЗ 9. Комітет висловлює подяку регулятору за можливість співпраці за всіма питаннями, які хвилюють банківську спільноту та конструктивний діалог.

Комітет з питань оподаткування – один з трьох комітетів НАБУ. Голова Комітету – Вікторія Михайльо, координатор – Олена Косточкіна.