Банки запропонували доопрацювати проект про систему управління ризиками

Банки запропонували доопрацювати проект про систему управління ризиками
Національний банк розробив новий проект Положення про організацію системи управління ризиками в банках України, який базується на рекомендаціях Базельського комітету банківського нагляду, досвіді EBA та інших регуляторів. На черговому засіданні Комітету НАБУ з питань регуляторної політики та нагляду, банки та експерти обговорили цей документ та запропонували змінити деякі норми для його вдосконалення, які незабаром будуть направлені на розгляд регулятору

Глобальна криза 2008-2009 років показала неефективність діючих систем управління ризиками та слабкість корпоративного управління банків. Новий підхід до нагляду за банками в Україні, що впроваджується з 2014 року Національним банком, виявив недостатній рівень розвитку систем ризик-менеджменту та їх неспроможність вирішити накопичені проблеми банків.

Для забезпечення надійності та стабільності банківської системи, захисту інтересів вкладників та кредиторів банків, НБУ підготував Положення про організацію системи управління ризиками в банках України.

Документ розроблений відповідно до вимог Закону України «Про Національний банк України», Закону України «Про банки і банківську діяльність», рекомендацій Базельського комітету з банківського нагляду та міжнародних документів, які регламентують принципи корпоративного управління та управління ризиками в банках та банківських групах. Проте, проект Положення НБУ враховує особливості локального ринку.

У проекті прописані основні цілі та принципи управління ризиками, які виникають за всіма напрямками діяльності банку, банківської групи на всіх організаційних рівнях, та встановлює обов'язкові мінімальні вимоги щодо організації в банках комплексної, адекватної та ефективної системи управління ризиками.

У відповідності до проекту Положення банк у своїх внутрішньобанківських документах встановлює більш поглиблений підхід до побудови та функціонування системи управління ризиками, адекватний особливостям його діяльності, характеру і обсягам банківських та інших фінансових послуг, враховуючи при цьому норми, передбачені Базельським комітетом з банківського нагляду.

Під час засідання Комітету НАБУ з питань регуляторної політики та нагляду, учасників заходу було поінформовано про результати опитування банків та висновків експертних груп після додаткового опрацювання проекту Положення, поточного стану впровадження норм Положення НБУ про кредитний ризик, останнім взаємодіям із НБУ стосовно запровадження та ведення кредитного реєстру.

comitet 05.04Комітетом прийнято рішення затвердити та направити консолідовані пропозиції банків, стосовно вдосконалення норм проекту Положення НБУ, зокрема функціональних обов'язків між суб'єктами системи управління ризиками банку, норм кредитного, операційного, ринкових ризиків, стрес-тесту та комплаєнс - ризику. Окрім цього було затверджено проект звернення до ДСФМУ з метою отримання роз'яснень щодо доступу до інформації, що містить таємницю фінансового моніторингу.

Також під час засідання голова комітету Артур Загородников, нагадав про основні напрями діяльності комітету, які також визначені як стратегічні пріоритети Асоціації у 2017 році.

Зазначені питання стосувалися запровадження вимог Базель III, переходу банків на МСФЗ 9, питання фінансового моніторингу (інформаційна база національних публічних діячів, імплементація рекомендацій FATF), оптимізація звітності (Reportingless) та відновлення кредитування.

Окрім цього, на чисельні прохання банків, комітет організував обговорення питання поточного стану та перспектив запровадження вимог Закону США FATCA в Україні. Представник аудиторської компанії PWC Анна Невмержицька, проінформувала учасників заходу про підписання міжурядової угоди, особливості імплементації зазначеного Закону в Україні та окремі вимоги щодо обсягу та строків надання інформації, яку фінансові установи мають передавати податковим органам. Внаслідок обговорення, прийнято рішення звернутися до регуляторних органів країни з метою отримання роз'яснень стосовно форматів, строків та обсягів інформації, необхідної для розкриття у зв'язку з офіційним приєднанням України до положень Закону США FATCA.