Банки зобов'язали наймати не менше трьох незалежних директорів

Банки зобов'язали наймати не менше трьох незалежних директорів
Кількісний склад наглядової ради банку визначається статутом, але не може бути менше 5 осіб. При цьому наглядова рада на третину має складатися з незалежних директорів, яких повинно бути не менше трьох. Про це йдеться в законі № 2210-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів», який набрав чинності 6 січня 2018 року. 


Досі наглядова рада банку (також мінімум п’ять осіб) мала не менше ніж на чверть складатися з незалежних членів. Дробове значення округляється до більшого числа, тому незалежних директорів було як мінімум двоє. Тепер в ст. 39 закону «Про банки і банківську діяльність» квоту незалежних збільшено до третини, але не менше трьох осіб.

Вимоги до «незалежних» членів рад банків раніше були мінімальні. У ст. 39 йшлося лише, що незалежним не може бути «член ради банку, який є асоційованою особою члена правління банку, представником родинних або афілійованих осіб банку, акціонером банку або його представником». Більше обмежень при виборі незалежних директорів з 2015 року прописано в ст. 2 закону «Про акціонерні товариства», але вони не застосовувалися до банків. Однак тепер у законі про банки і банківську діяльність прописано, що «незалежні директори банків повинні відповідати вимогам, встановленим законом до незалежності директорів акціонерного товариства».

Зазначається, що обійняти посаду незалежного директора не зможуть ті працівники, які в останні п’ять років входили до органів управління банку або афілійованих з ним юросіб, отримували протягом попередніх трьох років від банку або пов’язаних структур винагороду в розмірі, що перевищує 5% власного річного доходу. Також незалежному директору заборонено володіти більше 5% акцій банку, бути аудитором банку в попередні три роки, обіймати посаду члена наглядової ради банку понад 12 років і т.д. Всі ці обмеження також поширюються на близьких осіб вищезгаданих службовців.

За матеріалами Finance.ua