Банківська спільнота підтримує реформу адвокатури, #9055

Банківська спільнота підтримує  реформу адвокатури, #9055

2 червня 2016 року Верховною Радою України ухвалено Закон України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», який розпочав процес трансформації судової влади та всіх суміжних з нею правових інститутів.

Надання адвокатам даними змінами виключного права здійснювати представництво іншої особи в суді та захист від кримінального обвинувачення, важливість завдань, які покладаються на адвокатів, та їх особлива роль у суспільному житті, закономірно потребують розширення професійних прав та гарантій адвокатів, підвищення професійних стандартів здійснення адвокатської діяльності, запровадження прозорого і більш кваліфікованого доступу правників до професії адвоката.

Перший крок у досягненні вказаних цілей зроблений 6 вересня 2018 року, Президентом України до Верховної Ради України внесений як невідкладний проект закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», реєстр. № 9055.

Банківська спільнота відмічає більш прогресивний порівняно з чинним Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» підхід законопроекту до правового регулювання організації і діяльності адвокатури та концептуально підтримує дану законодавчу ініціативу.

НАБУ приймала участь в обговоренні даної законодавчої  ініціативи. Законопроект в цілому враховує пропозиції банківської спільноти, надає можливість представництва роботодавців, в т.ч. банків, штатними працівниками, які мають статус адвокатів. Важливим моментом є встановлення  перехідного 4-річного періоду, упродовж якого діятиме спрощений порядок набуття статусу адвоката правниками, які мають вищу юридичну освіту ступеня магістр (або прирівняну до неї) та не менше 5 років стажу роботи у галузі.

Законопроект важливий ще і тим, що за рахунок розширення прав та обов’язків адвокатів, посилення гарантій адвокатської діяльності він поступово підвищуватиме рівень та якість правничої допомоги і для споживачів банківських та фінансових послуг.

На думку НАБУ, прийняття законопроекту дозволить забезпечити ефективний захист прав та інтересів як банків, так і споживачів банківських послуг. У свою чергу, більш високий обопільний рівень правової захищеності інтересів фінансових установ та споживачів їх послуг закономірно сприятиме збільшенню кредитування.

Окремі питання, які наразі обговорюються серед фахівців та у широких колах і поки залишаються дискусійними, можуть та мають бути доопрацьовані в ході підготовки законопроекту до другого читання.

Зважаючи на те, що 31 грудня 2018 року завершується встановлений Конституцією України перехідний період поступового запровадження виключного представництва громадян і юридичних осіб в суді адвокатами, та з 01.01.2019р. представництво у всіх без виключення судах здійснюватиметься тільки адвокатами, вказаний законопроект потребує якнайскорішого розгляду Верховною Радою України.

Із зверненням НАБУ до профільного Комітету ВРУ з приводу зазначеного питання можливо ознайомитися за посиланням: https://nabu.ua/images/uploaded/sys_media_doc/doc_fd46b43f2d06832dbc85e3d4c160b5bb.pdf