BEPS: банкіри обговорили перспективу запровадження в Україні

BEPS: банкіри обговорили перспективу запровадження в Україні

09.11.18 відбулося  чергове  засідання Комітету з питань оподаткування на обліку НАБУ.

На дане засідання були запрошені профільні фахівці банків – членів НАБУ, аудитори та експерти робочої групи  з питань доступу банків до ринку фінансових гарантій, яка діє при Комітеті, з метою обговорення та формулювання позиції системи за наступними питаннями:

  • Обговорення пропозиції аудиторських фірм щодо перенесення граничного строку подання банками до НБУ договору на проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності банків.
  • Ситуація, що склалася на ринку митних ( фінансових  ) гарантій. Дії Комітету в нових умовах. Інформаційне повідомлення  членів РГ з питання фінансових гарантій.
  • Стан справ по поточним питанням Комітету: внесення змін до ПКУ в рамках бюджетного процесу, 20-ОПП,  необхідність/доцільність застосування МСФЗ 16 «Оренда» до договорів оренди землі.
  • Обговорення проекту Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України з метою імплементації Плану протидії розмиванню бази оподатковування та виведенню прибутку з-під оподаткування.
  • Обговорення звернення банку – члена НАБУ щодо внесення змін до Інструкції з бухгалтерського обліку операцій із фінансовими інструментами в банках України для кредитів овердрафт, що не погашені у визначений договором строк.
  • Обговорення питань, пов’язаних з поданням файлів з показниками статистичної звітності в XML-форматі:

       - щодо розподілу контролю файлів з показниками статистичної звітності в XML-форматі між ризик-менеджментом та підрозділами комплаєнс – контролю згідно вимог постанови Правління Національного банку України.

       - щодо необхідності надання НБУ пропозицій подовження тестового режиму подання звітності в XML-форматі до кінця першого кварталу 2019 року.


На засіданні активно  обговорювали пропозиції зовнішнього аудиту для переносу строків підпису договорів на річний аудит. За результатами обговорення, присутні дійшли до висновку щодо необхідності звернення до НБУ з метою внесення змін до постанов регулятора № 89 та № 90.


Цікавим, з точки зору майбутнього  застосування на практиці, була інформація, яка присвячена  законопроекту BEPS  з урахуванням  ролі банків в процесі майбутнього контролю  за операціями контрагентів.


При обговоренні питання необхідності надання НБУ пропозицій подовження тестового режиму подання звітності в XML-форматі до кінця першого кварталу 2019 року банки одностайно висловили думку щодо необхідності звернення до НБУ з метою застосування перехідного  періоду протягом 6-ти місяців без використання штрафних санкцій з боку регулятора.


З точки зору практичного виконання, цікавим було обговорення банками питання надання до ДФС  форми звітності 20-ОПП. Комітет розповів про кроки, які були направлені на вирішення даного питання, але наразі позитивного результату поки що добитися не вдалося. Питання залишається на контролі та в роботі Комітету.


В кінці  засідання, експерти Комітету ділилися  досвідом та відповідали на запитання профільних фахівці банків, з якими вони стикаються в практичній роботі.


Комітет з питання оподаткування та обліку дякує всім учасникам засідання за активне обговорення питань та надання практичних порад колегам.