День бухгалтера в КГБ

День бухгалтера в КГБ

17 липня Незалежна асоціація банків України зібрала фахівців 30 банківських установ на чергове засідання Клубу головних бухгалтерів (КГБ). Учасники зустрічі отримали нагоду поспілкуватися з колегами з Департаменту бухгалтерського обліку та звітності НБУ, який очолює багаторічний друг Комітету НАБУ – Богдан Лукасевич.

На чисельні прохання бухгалтерів банківського сектору, фахівці Нацбанку підготували презентацію на тему: «Впровадження МСФЗ 16 «Оренда» і розтлумачили важливі положення стандарту.


З 1 січня 2019 року новий стандарт банки мають застосовувати на практиці, зважаючи на   кардинально новий порядок обліку договорів оренди орендаторами. Бухгалтери мусять зважати на те, що МСФЗ 16 «Оренда»:

 • скасовує поточну модель подвійного обліку оренди орендаторами, відповідно до якої договори фінансової оренди відображаються в Звіті про фінансовий стан, а договори операційної оренди не відображаються (тобто обліковуються «поза балансом»);
 • вводить єдину модель відображення договорів оперативної та фінансової оренди в Звіті про фінансовий стан у порядку, аналогічному поточному порядку обліку договорів фінансової оренди;
 • вимагає від орендаря протягом строку оренди визнання в балансі:
  • фінансового зобов'язання з оренди в сумі теперішньої вартості орендних платежів, що мають бути здійснені протягом строку оренди за договором із відповідним подальшим нарахуванням процентів за таким зобов’язанням;
  • не фінансового активу у формі права користування об'єктом лізингу із відповідною  подальшою амортизацією вартості такого активу.

Таким чином, починаючи з 01.01.2019, згідно з вимогами МСФЗ16, у орендаря за діючими (і майбутніми) договорами будуть виникати такі принципово нові (у порівнянні із діючим складом) витрати:

 • амортизація активу у формі права користування;
 • знецінення активу у формі права користування;
 • процентні витрати щодо фінансових зобов’язань з оренди (у т.ч. операційної);
 • змінні орендні платежі, не включені до первісної оцінки зобов’язань з оренди.

 У своїй презентації експерти регулятора зупинилися  на основних відмінностях МСФЗ 17 та МСФЗ 16, моделях обліку для орендаря та орендодавця, первісному визнанні активу та оцінці зобов’язань за орендою.


Колеги з Національного банку повідомили, що Департамент планує запровадити нові  балансові рахунки, будуть внесені зміни в нормативно правові акти НБУ.


Доповіді та презентації викликали неприхований інтерес та спровокували жваву дискусію. Учасники КГБ відзначили особливу якість наданого матеріалу та високий фаховий рівень доповідачів.


Презентацію НБУ Ви можете скачати тут.


Після інтелектуальної частини, гостей Клубу чекав святковий фуршет. Бухгалтери висловили подяку Комітету НАБУза об’єднання та консолідацію бухгалтерської спільноти та можливість у неформальної обстановці поспілкуватися та поділитися новинами з колегами.

alt


Клуб головних бухгалтерів (КГБ) створено при Комітету НАБУ з питань оподаткування та обліку. Голова Комітету – Вікторія Михайльо. Координатор Комітету – Олена Косточкіна.