Документи в роботі

Проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансових послуг у галузі поштового зв'язку", № 2788 від 20.01.2020; № 2788-д від 04.05.2020
Законопроектом передбачено надання національному оператору поштового зв'язку права здійснювати надання певних фінансових (банківських) послуг без отримання банківської ліцензії, зокрема – відкриття та обслуговування поштових рахунків, емісію електронних платіжних засобів, здійснення валютообмінних операцій, залучення у вклади (депозити) коштів від фізичних та юридичних осіб.
ПЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за злочини, вчинені у сфері використання ЕОМ, систем та комп’ютерних мереж, держ. інформ. ресурсів і об’єктів критичної інформ. інфраструктури, № 8304-1»

Законопроект є продовженням роботи в напрямку врегулювання основних засад забезпечення кібербезпеки, встановлених Законом № 2163-VІІІ "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України".

Метою законопроекту є вдосконалення норм законодавства в частині запровадження посиленої кримінальної відповідальності за злочини, вчинені стосовно об’єктів критичної  інформаційної інфраструктури, та посилення відповідальності за пошкодження телекомунікаційних мереж.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання переказу коштів №7270 від 09.11.2017 року

Удосконалення регулювання платіжних систем та контролю за операційними ризиками їх учасників. Упорядкування діяльності платіжних установ на ринку послуг з переказу коштів, надання права платіжним установам відкривати клієнтам рахунки й електронні гаманці, випускати платіжні карти й електронні гроші, а також їх обслуговувати.

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей управління державними банками"
Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей управління державними банками (№7180 від 05.10.2017)"
Збереження на ринку невеликих банків
Одним з пріоритетних для НАБУ питань є збереження на ринку фінансово стабільних життєздатних банків, діяльність яких може опинитись під загрозою через необхідність нарощування статутного капіталу до встановленого Законом України «Про банки і банківську діяльність» (далі – Закон) рівня у 500 млн. грн. без об’єктивної потреби у таких інвестиціях.
Законопроект 6601 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансових послуг у галузі поштового зв'язку»

Метою законопроекту є підвищення рівня доступності до фінансових (банківських) послуг, забезпечення права громадян та суб’єктів господарювання на отримання фінансових (банківських) послуг на всій території країни, залучення  коштів до економіки держави, створення умов до розвитку безготівкових розрахунків, оптимізація діяльності національного оператора поштового зв'язку

Проект Положення про застосування електронного підпису в банківській системі України
Проект Положення врегульовує порядок застосування електронних підписів у банківській системі та створює підґрунтя для розширення використання електронних документів у банківській діяльності
Вдосконалення розрахунків за електроенергію
Метою законопроекту є удосконалення розрахунків за електричну енергію для попередження виникнення заборгованості та недопущення фінансової дестабілізації Оптового ринку електричної енергії
Укладання електронних договорів
Метою проекту Закону є зменшення витрат ресурсів та часу учасників цивільного обороту на паперових носіях, пришвидшення обороту через перехід учасників цивільного обороту за їх взаємною згодою на формалізацію правочинів на електронних носіях
Питання банківської таємниці
У зв'язку із проголошенням провідними країнами світу боротьби з міжнародним тероризмом, легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом актуальним постає питання щодо переліку інформації, яка підлягає під визначення банківської таємниці
Розкриття інформації на фондовому ринку та вдосконалення порядку емісії цінних паперів
Зміни, передбачені проектом направлені на підвищення прозорості фондового ринку та рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах у відповідності до європейських практик та стандартів, що сприятиме захисту прав інвесторів та розширенню можливостей для залучення капіталу
Консолідація функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг
Метою законопроекту є скорочення кількості регуляторних та контролюючих органів на ринках небанківських фінансових послуг шляхом розподілу функцій Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, між іншими органами, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг
Регульовані ринки та деривативи
Метою розробки законопроекту є створення передумов для підвищення ефективності та функціональності ринків капіталу та інших регульованих ринків в Україні
Підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах
Запроваджує процедури обов'язкового викупу/продажу акцій (squeeze-out та sell-out), покращує корпоративне управління в акціонерних товариствах, посилює захист прав інвесторів та забезпечує імплементацію Директиви ЄС про пропозиції поглинань
Врегулювання простроченої заборгованості
Комплекс законодавчих ініціатив, які покликані врегулювати низку правових колізій та стимулювати розвиток ринків класичного факторингу, лізингу, управління боргами та їх стягнення
Відновлення та активізація кредитування
Комплекс законодавчих ініціатив, які покликані врегулювати низку правових колізій та стимулювати розвиток ринків класичного факторингу, лізингу, управління боргами та їх стягнення
Спрощення доступу до інформації
Полегшує доступ споживачів та інвесторів до інформації емітентів цінних паперів, сприяє зменшенню витрат емітентів на оприлюднення інформації
Удосконалення захисту прав споживачів фінансових послуг
Посилює захист прав споживачів фінансових послуг, врегульовує застосування електронних документів та дистанційних каналів обслуговування, сприяє поширенню новітніх технологій при наданні фінансових послуг споживачам