Документи в роботі

Вдосконалення розрахунків за електроенергію
Метою законопроекту є удосконалення розрахунків за електричну енергію для попередження виникнення заборгованості та недопущення фінансової дестабілізації Оптового ринку електричної енергії
Укладання електронних договорів
Метою проекту Закону є зменшення витрат ресурсів та часу учасників цивільного обороту на паперових носіях, пришвидшення обороту через перехід учасників цивільного обороту за їх взаємною згодою на формалізацію правочинів на електронних носіях
Питання банківської таємниці
У зв'язку із проголошенням провідними країнами світу боротьби з міжнародним тероризмом, легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом актуальним постає питання щодо переліку інформації, яка підлягає під визначення банківської таємниці
Розкриття інформації на фондовому ринку та вдосконалення порядку емісії цінних паперів
Зміни, передбачені проектом направлені на підвищення прозорості фондового ринку та рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах у відповідності до європейських практик та стандартів, що сприятиме захисту прав інвесторів та розширенню можливостей для залучення капіталу
Консолідація функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг
Метою законопроекту є скорочення кількості регуляторних та контролюючих органів на ринках небанківських фінансових послуг шляхом розподілу функцій Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, між іншими органами, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг
Регульовані ринки та деривативи
Метою розробки законопроекту є створення передумов для підвищення ефективності та функціональності ринків капіталу та інших регульованих ринків в Україні
Підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах
Запроваджує процедури обов'язкового викупу/продажу акцій (squeeze-out та sell-out), покращує корпоративне управління в акціонерних товариствах, посилює захист прав інвесторів та забезпечує імплементацію Директиви ЄС про пропозиції поглинань
Врегулювання простроченої заборгованості
Комплекс законодавчих ініціатив, які покликані врегулювати низку правових колізій та стимулювати розвиток ринків класичного факторингу, лізингу, управління боргами та їх стягнення
Відновлення та активізація кредитування
Комплекс законодавчих ініціатив, які покликані врегулювати низку правових колізій та стимулювати розвиток ринків класичного факторингу, лізингу, управління боргами та їх стягнення
Спрощення доступу до інформації
Полегшує доступ споживачів та інвесторів до інформації емітентів цінних паперів, сприяє зменшенню витрат емітентів на оприлюднення інформації
Удосконалення захисту прав споживачів фінансових послуг
Посилює захист прав споживачів фінансових послуг, врегульовує застосування електронних документів та дистанційних каналів обслуговування, сприяє поширенню новітніх технологій при наданні фінансових послуг споживачам