Документи в роботі

Законопроект «Про валюту»
Законопроект має стати єдиним рамковим документом, який визначатиме основні принципи валютного регулювання в країні, замість застарілого Декрету КМУ «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 1993 року та численних нормативно-правових актів
Законопроект 7055 "Про ринки капіталу та регульовані ринки"

Законопроект визначає правові засади функціонування ринків капіталу та регульованих ринків в Україні, провадження професійної діяльності на зазначених ринках, врегульовує відносини, що виникають під час емісії та обігу цінних паперів, укладення й виконання деривативів та правочинів з ними.

Законопроект № 6573 «Про внесення змін до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» щодо комісійної винагороди під час здійснення еквайрингу»
Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», з метою встановлення законодавчого обмеження розміру комісійної винагороди за послуги еквайра, що сплачують сумарно держателі електронних платіжних засобів розрахунків та торговці під час здійснення розрахунків  за  продані  товари  (надані послуги)
Проект постанови Правління Національного банку "Про затвердження Положення про організацію заходів із забезпечення інформаційної безпеки в банківській системі України"

Проектом постанови передбачається удосконалення вимог до захисту інформації в інформаційних системах банків України з урахуванням актуальних кіберзагроз, установлення принципів управління інформаційною безпекою, установлення вимог до інформаційних систем банків, що взаємодіють з інформаційними системами Національного банку України, установлення обов’язкових мінімальних вимог щодо організації заходів із забезпечення інформаційної безпеки і кіберзахисту та їх поетапне впровадження банками

Звернення НАБУ до Державних органів щодо подолання наслідків кібератаки
27.06.2017 банки, українські державні структури та приватні компанії через вразливості програмного забезпечення для звітності та документообігу масово потрапили під удар глобальної кібератаки. НАБУ звернулась до компетентних Державних органів з проханням посприяти у вирішенні ситуації, що склалася  у зв'язку з зазначеною кібератакою