Кредитні відносини / Забезпечення зобов'язань

Питання нотаріального посвідчення договорів іпотеки наступної черги та внесення змін до опису технічних характеристик об’єкту нерухомості в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно
В практиці банків виникла проблема з нотаріальним посвідченням та державною реєстрацією договорів іпотеки наступної черги через колізію положень статті 24 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", що виникла з набуттям чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству" № 340-ІХ від 05.12.2019 р.
Заборона підвищення процентної ставки за кредитним договором в період карантину
Роз'яснення питань, пов'язаних із забороною підвищення процентної ставки за кредитним договором у період здійснення в Україні заходів щодо запобігання виникненню, поширенню і розповсюдженню епідемій, пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19).
Проблемні питання іпотечного кредитування, усунення законодавчих перешкод на шляху ефективного стягнення заборгованості за іпотечними кредитами

З метою створення умов для активізації та здешевлення кредитування в Україні відповідно до Стратегії розвитку фінансового сектору України до 2025 року та ініціатив Президента України і Уряду, необхідно врегулювати низку питань, які перешкоджають реалізації вказаних державних пріоритетів. НАБУ обговорила з банками наявні перешкоди для іпотечного кредитування та необхідні кроки для його відновлення, насамперед, проблеми кредитування фізичних осіб на придбання нерухомості. За підсумком, визначено низку проблем, які мають бути вирішені, щоб створити умови для здешевлення та доступності таких кредитів для населення. Зокрема, серед основних причин низької активності іпотечного кредитування в Україні банки зазначають: високу вартість існуючої ресурсної бази; відсутність джерел довгострокових ресурсів для фінансування іпотеки; суттєві законодавчі та нормативні обмеження і недостатня захищеність прав кредитора як щодо існуючих іпотечних кредитів, так і на видачу нових у поєднанні з високим рівнем неповернення кредитів та інші. Для вирішення існуючих проблем іпотечного кредитування потребується також внесення змін до низки законодавчих та підзаконних нормативних актів.