Фінансовий облік

Проєкт постанови Правління Національного банку України “Про затвердження змін до Переліку операцій з розрахунково-касового обслуговування, які не є об’єктом оподаткування"
Проєкт постанови Правління Національного банку України “Про затвердження змін до Переліку операцій з розрахунково-касового обслуговування, які не є об’єктом оподаткування"
Внесення змін до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків
Проєкт постанови передбачає введення нових балансових та позабалансового рахунків, внесення змін до існуючих балансових рахунків Плану рахунків, призначених для обліку, зокрема, готівки банку, переданої на зберігання до інкасаторської компанії; коштів банків для забезпечення виконання зобов’язань перед Національним банком України; депозитних сум та коштів, стягнутих з боржника органами державної виконавчої служби; неамортизованого дисконту/премії за строковими коштами, що отримані від клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України, та місцевих бюджетів; коштів на вимогу інкасаторських компаній, що інкасовані, для подальшого переказу; коштів користувачів небанківських надавачів фінансових платіжних послуг; сум дебіторської заборгованості з купівлі-продажу активів.
Проєкт постанови Правління Національного банку України “Про внесення Змін до Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України"
Проєкт постанови Правління Національного банку України “Про внесення Змін до Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України"
Проєкт змін до постанови Правління Національного банку України від 07 березня 2022 року № 41 “Про складання та подання фінансової звітності в період запровадження воєнного стану”
Проєкт змін до постанови Правління Національного банку України від 07 березня 2022 року № 41 “Про складання та  подання фінансової звітності в період запровадження воєнного стану”
Проєкт нової редакції Методичних рекомендацій щодо розрахунку ефективної ставки відсотка за фінансовими інструментами в банках України
Проєкт нової редакції Методичних рекомендацій щодо розрахунку ефективної ставки відсотка за фінансовими інструментами в банках України
Проєкт постанови Правління НБУ “Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку” (Постанова № 89), яким передбачено внесення змін до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України"
Проєкт постанови Правління Національного банку України “Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку” (Постанова № 89), яким передбачено внесення змін до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України"
Внесення змін до Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України та Правил бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України
Внесення змін до Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України та Правил бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України
Постанова Правління НБУ від 20.08.2020 № 123 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку» (далі – Постанова НБУ № 123)
Постанова Правління НБУ від 20.08.2020 № 123 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку» (далі – Постанова НБУ  123)
Проект Постанови НБУ “Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відображення в бухгалтерському обліку банками України поточних і відстрочених податкових активів та податкових зобов'язань”
Проект Постанови НБУ “Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відображення в бухгалтерському обліку банками України поточних і відстрочених податкових активів та податкових зобов'язань”
ПП НБУ про внесення змін до Плану рахунків бухобліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України в частині вдосконалення обліку готівки банків під час взаємодії з інкасаторськими компаніями...
Проєкт постанови Правління Національного банку України про внесення змін до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України в частині вдосконалення обліку готівки банків під час взаємодії з інкасаторськими компаніями, обліку процентних доходів і процентних витрат за коштами на вимогу та строковими вкладами (депозитами).
Проект Концепції поетапного переходу банківської системи на застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності як норм прямої дії
Проект Концепції поетапного переходу банківської системи на застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності як норм прямої дії.
Проект Постанови Правління Національного банку України “Про деякі питання застосування нормативно-правових актів Національного банку України”

Проект Постанови Правління Національного банку України “Про деякі питання застосування нормативно-правових актів Національного банку України”