ІBI-Rating присвоїло SkyBank кредитний рейтинг інвестиційного рівня uaA-

ІBI-Rating присвоїло SkyBank кредитний рейтинг інвестиційного рівня uaA-

Національне рейтингове агентство «ІBI-Rating» присвоїло SkyBank кредитний рейтинг інвестиційного рівня uaA- з прогнозом «у розвитку» за національною шкалою. Банк характеризується високим рівнем кредитоспроможності, в порівнянні з іншими українськими позичальниками. Приймаючи рішення про присвоєння рейтингу, агентство керувалося аналізом фінансової звітності SkyBank за період 2014-2017 рр. і І квартал 2018 р.,плановими показниками діяльності банку та ін. джерелами.

РА «ІBI-Rating» відзначилодостатні показники капіталізації та ліквідності SkyBank, фінансову підтримку з боку акціонера — Аріфа Бабаєва, а також прийнятну структуру і якість активів, диверсифікацію ресурсної бази і збалансованість активів і пасивів за термінами погашення. Це дозволяє своєчасно і в повному обсязі виконувати свої зобов'язання перед клієнтами.

Надалі SkyBank планує розширити свою регіональну мережу за рахунок відкриття нових відділень у Львівській та Одеській областях. Також розглядається можливість поглинання / приєднання інших банків.

ІBI-Rating— національне рейтингове агентство, яке працює на українському ринку більше 13 років і є одним із лідерів у цій сфері. Має статус уповноваженого рейтингового агентства, підтверджений відповідним Свідоцтвом ДКЦПФР. Клієнтський портфель ІBI-Rating складається з представників різних сегментів економіки: корпоративного, фінансового та муніципального.

Sky Bank— український банк з приватним іноземним капіталом, правонаступник Регіон-Банку — універсального банку, заснованого в 1991 р. Орієнтований на обслуговування як фізичних, так і юридичних осіб всіх форм власності. Учасник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, член Незалежної Асоціації Банків України, міжнародної асоціації по інноваціям у фінансовому секторі Holland FinTech, ПАРД, міжнародної асоціації S.W.I.F.T. та ін. організацій.