Індустріалбанк провів річні збори учасників

Індустріалбанк провів річні збори учасників

20 квітня 2018 року відбулися річні загальні збори учасників Індустріалбанку. Під час зборів ухвалили низку важливих рішень.

Учасники зборів затвердили зміни до Статуту банку та внесли та затвердили зміни до Положень про загальні збори, про Наглядову раду, про Правління. Затверджено Кодекс корпоративного управління у новій редакції. Зборами також затверджено річний звіт Індустріалбанку та результати діяльності банку за 2017 рік.

 

Учасники зборів затвердили порядок розподілу прибутку банку за 2017 рік та прибутку минулих років на загальну суму 130 679 783,62грн. У відповідності до вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про акціонерні товариства», а також Статуту Банку, частину прибутку за 2017 рік в розмірі 209 739,23 грн. направлено до резервного фонду. На нарахування та виплату дивідендів на привілейовані акції банку акціонерам Експрес-Банку спрямовано 892 958,24 грн. Залишок прибутку за 2017 рік та нерозподілений прибуток минулих років, що разом складає 129 577 086,15 грн. вирішено залишити нерозподіленим.

 

Також під час річних зборів учасниками припинено повноваження членів Спостережної ради банку, натомість затверджено Положення «Про Наглядову раду АКБ «Індустріалбанк» та обрано її членів у кількості семи осіб.

 

Довідка:

Індустріалбанк (м. Запоріжжя), заснований в 1990 році — універсальний Банк з приватним капіталом, який надає широкий перелік послуг підприємствам, підприємцям та населенню. За класифікацією НБУ входить до третьої групи банків. Фінансова надійність Банку 8 грудня 2017 року вкотре отримала підтвердження рейтингами незалежного рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг» на рівні uaА- з прогнозом «стабільний». Рейтинг свідчить про високий рівень кредитоспроможності фінансової установи в порівнянні з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.

Індустріалбанк є правонаступником усіх прав та обов'язків Експрес-Банку, об’єднання з яким відбулося 1 грудня 2017 року. На сьогодні мережа Банку представлена у 23 областях, а кількість банкоматів зросла до 319 одиниць по всій Україні.