Законопроекти, що розморозять кредитування в Україні

Законопроект № 6027-д від 31.07.2017 «Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України  щодо відновлення кредитування». Його завдання – ліквідувати законодавчі прогалини, що використовуються боржниками для уникнення від сплати кредитів. У разі його прийняття інвестиційний клімат в Україні якісно покращиться, оскільки кредитори матимуть менше ризиків втратити свої інвестиції. В свою чергу банки зможуть суттєво знизити ставки по кредитам як для бізнесу, так і для населення, адже кредитні ризики також стануть значно меншими.  

Законопроект № 2456-д від 29.12.2015 щодо удосконалення захисту прав споживачів фінансових послуг. Документ проголосовано в першому читанні. Його цілковите прийняття дозволить усунути прогалини в системі нормативно-правового забезпечення захисту прав споживачів. Врегульовує застосування електронних документів та дистанційних каналів обслуговування. Сприятиме поширенню новітніх технологій при наданні фінансових послуг споживачам. Крім того, законопроект впроваджує дієві механізми контролю дотримання гравцями ринку споживчих фінансових послуг, у тому числі споживчого кредитування, вимог законодавства щодо захисту прав споживачів цих послуг.
 
Законопроект № 4004-д від 17.06.2016 «Про реструктуризацію зобов'язань громадян України за кредитами в іноземній валюті, що отримані на придбання єдиного житла». Запропоновані законодавчі зміни передбачають врегулювання проблеми валютних кредитів, які отримані фізичними особами на придбання єдиного житла, шляхом прощення частини існуючого боргу та конвертації решти виплат у гривню. Це дозволить зняти соціальну напругу і цілковито вирішити проблему валютних іпотечних кредитів. Також законопроект встановлює особливі умови реструктуризації валютних іпотечних кредитів для інвалідів 1 групи, учасників АТО, ветеранів, багатодітних сімей та сімей, які виховують дитину-інваліда 1 групи.

Законопроект № 3132-д від 21.10.2016 щодо підвищення ефективності процедур банкрутства. Запропоновані документом зміни спрацюють на підвищення ефективності процедур банкрутства, рівня захищеності прав кредиторів, вдосконалення процедури продажу майна боржника на аукціоні, підняття рівня виконання контрактів та судових рішень. Неможливість фіктивного банкрутства та продажу майна через підпільні аукціони дозволить суттєво піднятися Україні в рейтингу Doing Business, який щорічно складає Світовий банк. Нині України знаходиться на 150 місці зі 169 країн світу.  

Законопроект № 6232 від 23.03.2017 «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів». Законопроект прийнято в першому читанні. Він направлений на нормативне врегулювання процесуальних механізмів, які мають забезпечити ефективний, справедливий, неупереджений та своєчасний захист прав і свобод особи в суді. Законопроект є вкрай важливим для втілення якісної судової реформи в Україні, оскільки передбачає широкі можливості здійснення судочинства із застосуванням інформаційних технологій і вчинення всіх процесуальних дій через засоби електронного зв'язку з відповідними механізмами ідентифікації та безпеки.

Законопроект № 4646-д  від 16.06.2017 «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Документ розроблено, аби привести деякі норми діючого закону у відповідність із законодавством Європейського Союзу, зокрема із положеннями Директиви ЄС № 2013/34/ЄС. Та удосконалити таким чином порядок застосування Міжнародної системи фінансової звітності. Законопроект вже прийнято в першому читанні.

Законопроект №  5592-д від  20.04.2017 щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів. Передбачені ним зміни спрямовані на підвищення прозорості фондового ринку та рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах у відповідності до європейських практик та стандартів. Відповідні зміни сприятимуть захисту прав інвесторів та розширенню можливостей для залучення капіталу. Законопроект вже прийнято в першому читанні.

Законопроект № 6273 від 31.03.2017 щодо підвищення ефективності виведення банків з ринку, продажу їхніх активів та адаптації до міжнародних стандартів та актів законодавства ЄС. Законопроект посилює інституційну спроможність Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, удосконалюючи процедури виведення неплатоспроможних банків з ринку, у тому числі прискорення продажу активів. А також надає більше повноваження кураторів НБУ ще до визнання банку неплатоспроможним. Крім того, законопроект посилює захист прав вкладників і приводить норми законодавства України до міжнародних стандартів.


#інфографікаНАБУ #фінанси #економікаУкраїни #економіка #незалежнаасоціаціябанківукраїни #шпек #коробкова #прес-центрНАБУ #асоціаціяНАБУ