Інше

Практика ВСУ / вищих касаційних судів за липень 2017 року
ВСУ відмовлено у перегляді рішень судів попередніх інстанцій, оскільки аналіз норм матеріального права дозволяє дійти висновку про те, що внесення змін до договору банківського вкладу, згідно з якими банк відмовляється від застосування зниженої процентної ставки при достроковій виплаті вкладу на вимогу вкладника
Практика ВСУ / вищих касаційних судів за травень 2017 року
ВССУ  приймаючи рішення щодо підсудності спору із ФГВФО зазначив, що оскільки звернення позивача до суб'єкта владних повноважень не є підставою для розгляду спору у порядку адміністративного судочинства; позивач звернувся за захистом порушених прав, що виникли із цивільних відносин
Судова практика ВСУ / вищих касаційних судів за лютий 2017 року
ВСУ відмовлено у задоволенні заяви ро повернення судового збору, оскільки відмова у допуску справи до провадження є процесуальним наслідком здійснення Верховним Судом України оцінки доводів заявника на предмет допущення судом касаційної інстанції неоднакового застосування одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах, й відповідно судовий збір за наслідками такої відмови поверненню не підлягає
Судова практика ВСУ / вищих касаційних судів за грудень 2016 року
ВСУ розглядаючи питання про можливість оскарження в апеляційному порядку ухвали суду першої інстанції про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду дійшов висновку про неоднакове застосування судами касаційної інстанції одних і тих самих норм процесуального права
Судова практика ВСУ / вищих касаційних судів за листопад 2016 року
ВССУ підтведив незмінність правової позиції, що у разі пред'явлення банком вимог до поручителя більше ніж через шість місяців після настання строку для виконання відповідної частини основного зобов'язання в силу положень частини четвертої статті 559 ЦК України порука припиняється в частині певних щомісячних зобов'язань щодо повернення грошових коштів поза межами цього строку
Судова практика ВСУ / вищих касаційних судів за липень 2016 року
Повертаючи справу на новий розгляд до суду апеляційної інстанції, ВССУ виходив з того, що відповідно до ст. 4 Закону України «Про судову експертизу», ст. ст. 147, 150 ЦПК України, пп. 11, 17 постанови Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 1997 року № 8 «Про судову експертизу в кримінальних та цивільних справах» однією із гарантій правильності експертного висновку є можливість призначення судом повторної експертизи, яка призначається, коли є сумніви в правильності висновку експерта