Колеги банкіри, інформуємо про використання банками хмарних послуг в умовах воєнного стану в Україні

Отже, на період дії воєнного стану та протягом двох років після скасування воєнного стану:

  • Банки України мають право здійснювати оброблення та зберігання персональних даних клієнтів, а також інформації, що містить банківську таємницю (у тому числі оброблення інформації про банківські операції, щоденне ведення бази даних про вкладників та формування файлів D, Z, M, N архіву бази даних про вкладників згідно з нормативно-правовими актами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб тощо), із використанням хмарних сервісів, що надаються з використанням обладнання, яке розташовано в державах ‒ учасницях Європейського Союзу, Європейського співтовариства, Великій Британії, Сполучених Штатах Америки або Канаді (далі – Держави);
  • Процесинг за операціями із застосуванням електронних платіжних засобів на території України може здійснюватися процесинговими установами- резидентами та/або процесинговими установами-нерезидентами, які розташовані в Державах, уключаючи використання процесинговими установами хмарних сервісів, та на обладнанні, яке розташовано в Державах.
  • Банки України мають право використовувати засоби криптографічного захисту інформації, які відповідають вимогам законодавства України або вимогам законодавства держави, на території якої розташовано обладнання для надання хмарних сервісів.
  • Банки України несуть відповідальність за збереження, конфіденційність і цілісність інформації про банківські операції та захист персональних даних клієнтів.
  • Банки України зобов’язані вживати заходів щодо забезпечення можливості Національного банку України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб отримувати необхідний для виконання покладених на них функцій доступ до інформації, розміщеної в надавача хмарних послуг, та відомостей про умови оброблення такої інформації.