Макроекономічний аналіз на 02 липня 2018 року

Державний борг скорочується через відсутність нових великих запозичень. Станом на кінець травня 2018 року обсяг сукупного (прямого та гарантованого) державного боргу становив 1993 млрд. грн., скоротившись за місяць на 28 млрд. грн. (1,4%). За період з початку 2018 року сукупний державний борг зменшився на 149 млрд. грн. (7%). Скорочення в основному відбувається у сегменті зовнішнього боргу і викликане двома чинниками: 1) погашенням боргів на тлі відсутності нових зовнішніх запозичень; 2) зміцненням обмінного курсу гривні у перші місяці року. За нашими оцінками, відношення сукупного державного боргу до ВВП на кінець травня 2018 року впало нижче 62%, тимчасом як ще наприкінці 2017 року воно становило майже 72%. Варто зазначити, що зазначене вище не є однозначно позитивною тенденцією, адже виплати за українськими зовнішніми боргами у 2019-2021 роках потребують завчасного рефінансування новими запозиченнями.

Динаміка зростання зарплат тримається стабільно високою. За даними Державної служби статистики України, у травні 2018 року середня заробітна плата в Україні становила 8725 грн., що на 27,6% перевищує показник травня минулого року. Зростання середньої заробітної плати у реальному вимірі (з поправкою на інфляцію) прискорилося до 14,1% р/р. Висока динаміка збільшення оплати праці рівномірно поширена у різних галузях економіки.

Активне зростання витрат на оплату праці є основним чинником подальшого економічного зростання. Проте побічним ефектом є підтримка інфляційних процесів в економіці, що своєю чергою може ще більше віддалити перспективу зниження рівня процентних ставок у економіці.

Гривня несуттєво послабилася у червні, РЕОК зміцнюється. За підсумками червня офіційний обмінний курс гривні послабився на 0,2% до долара США та на 0,5% до євро. У річному вимірі зміна обмінного курсу також залишається незначною: зараз гривня коштує лише на 0,3% американських центів менше, ніж торік, а у європейських центах її вартість за рік скоротилася на 2,6% (через посилення євро, яке відбувалося наприкінці 2017 року, хоча тенденція в останні місяці розвернулася).

Таким чином, основним чинником зменшення купівельної спроможності національної грошової одиниці останнім часом є не обмінний курс, а інфляційні процеси. В Україні відбувається жваве зміцнення реального обмінного курсу (РЕОК) гривні, яке на практиці означає, що ціни на товари та послуги у валютному вираженні в Україні зростають жвавіше, ніж деінде у світі. У довгостроковій перспективі збереження такої тенденції може справити суттєвий вплив на валютний курс.